Pestanyes primàries

Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (especialitat en International Finance and Accounting)

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors en en l'àmbit de l'Economia, ADE o la gestió d'empreses.
 • Els estudiants amb diplomatura en Empresarials i els graduats d'altres disciplines no relacionades amb les Ciències Empresarials, hauran de disposar obligatòriament de tres anys com a mínim d'experiència professional en l'àmbit de les finances.
 • Aquells participants pels qui el castellà no sigui una llengua materna hauran d'acreditar-ne el nivell B2 (MCER).

Coneixement de l'anglès

S'haurà de presentar un certificat oficial del nivell d'anglès amb aquests mínims de puntuació:

 • TOEFL CBT: > 235
 • TOEFL PBT: >575
 • TOEFL IBT: >100
 • Certificate of Proficiency in English: entre A i C
 • Certificate in Advanced English: entre A i C
 • First Certificate in English: A
 • IELTS: > 6.5

Els participants que tinguin l'anglès com a llengua mare no hauran de presentar cap certificat.

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
   Rondes d'admissió
   Ronda Data limit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça (25% de la matrícula)
   1 22/11/2016 setmana del 12/12/2016 09/01/2017
   2 13/12/2016 setmana del 16/01/2017 06/02/2017
   3 17/01/2017 setmana del 06/02/2017 27/02/2017
   4 21/02/2017 setmana del 06/03/2017 03/04/2017
   5 21/03/2017 setmana del 03/04/2017 28/04/2017
   6 25/04/2017 setmana del 15/05/2017 05/06/2017
   7 23/05/2017 setmana del 12/06/2017 03/07/2017
   8 13/06/2017 setmana del 03/07/2017 19/07/2017
   9 11/07/2017 setmana del 24/07/2017 04/08/2017
   10 05/09/2017 setmana del 18/09/2017 26/09/2017
   11 14/09/2017 setmana del 25/09/2017 09/10/2017
   12 10/10/2017 setmana del 23/10/2017 03/11/2017
   • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
   • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
   • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
   • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
   • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa
  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
  • Prepara la documentació necessària perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
   • Currículum
   • Certificat oficial del nivell d'anglès (mirar apartat requisits)
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   • Carta o vídeo de presentació
   • Títol universitari o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
   • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
   • DNI o passaport
   • Document de veracitat documental, degudament signat
 2. Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió
 3. Matriculació

  • Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1556}.
  • Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).

   Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.

  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.