Pestanyes primàries

Postgrau en Traducció Literària

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL I

De caràcter teòric i obligatori. Comprèn aspectes de la cultura, l'escriptura, la semiòtica, la comunicació i els recursos expressius, pertinents als àmbits de la traducció literària, la literatura comparada i la traducció audiovisual, com a base necessària per abordar intel·lectualment el mòdul específic (II) tècnic i de pràctica professional.

Traducció, literatura i mitjans audiovisuals

 • Claus per l'exercici professional de la traducció. Carlos Mayor
 • El procés editorial. Un treball en equip. La figura de l'editor extern. Ana Mata
 • Tècniques d'investigació per a traductors: documentació, terminologia, arxiu. Alicia Martorell
 • Traducció en equip. Col·lectiu Anuvela
 • Poesia, tècnica i traducció: el cas de W.H. Auden. Andreu Jaume
 • Cicle de conferències. Damià Alou

MÒDUL II

De caràcter pràctic, l'alumne triarà els tallers entre l'oferta disponible.

Tallers de traducció entre diferents llengües (de l'anglès, el francès i l'alemany al català o el castellà )

 • Anglès-castellà: La traducció de teatre i poesia. Andrés Ehrenhaus
 • Anglès-castellà: Traduir per a la indústria editorial. Silvia Komet/ Ana Mata (obligatori)
 • Francès-castellà: El repte dels clàssics. Gabriel Hormaechea
 • Castellà-anglès: Targeting English. Is it possible to translate from a Romance to a Germanic language? Jonathan Boulting
 • Alemany-castellà: Vasos comunicants entre prosa i poesia. Adan Kovacsics
 • Italià-castellà: La facilitat enganyosa. Robert Falcó
 • Anglès-castellà: Assaig i conte contemporani. Olivia de Miguel/ Ana Alcaina (obligatori)
 • Anglès-català: Literatura gòtica i de fantasmes. Victor Obiols
 • Català-castellà-català: Castellà i català, tan a prop i tan lluny. Caterina Riba

Tallers de correcció ortotipogràfica i d'estil (català i castellà)

 • La redacció de textos i la correcció d'estil en català. Meritxell Antón
 • La redacció de textos i la correcció d'estil en castellà. Meritxell Antón (obligatori)
 • Taller d'escriptura en castellà. Andrés Ehrenhaus

Tallers de lectura en les diferents llengües des de les quals o a les quals es tradueix (anglès, francès, alemany, català i castellà)

 • Taller de lectura en anglès. American Bloomsbury, els transcendentalistes, d'Emerson a Melville i Hawthorne. Valerie Miles
 • Taller de lectura en castellà. L'ofici de llegir la poesia. J. Pérez-Escohotado

Els tallers es realitzaren si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta.

MÒDUL III

De caràcter teòric i obligatori. Estudia els aspectes jurídics i laborals que es deriven de la pràctica professional del traductor tant en el món del llibre com en l'audiovisual. Llei de propietat intel·lectual (contractes, drets morals i patrimonials dels traductors, royalties, entitats de gestió de drets col·lectius com ara CEDRO, SGAE, etc.)

Aspectes jurídics i professionals (Mario Sepúlveda)

 • La Llei de propietat intel·lectual (LPI). El traductor com a autor.
 • El contracte de traducció. Modalitats.
 • La cessió a tercers.
 • Els drets de propietat intel·lectual a Internet.
 • L'obra audiovisual: naturalesa jurídica, autoria i drets morals i patrimonials.

Cicle de conferències

Diversos traductors ens acosten diferents obres literàries traduïdes

 • 3 d'octubre de 2017: Conferència inaugural de Celia Filipetto («La traductora com una corredora de fons: traduir a Elena Ferrante»).

 • 9 de novembre de 2017: Conferència de Víctor Obiols dedicada a les traduccions de Joan Ferraté.

 • 10 de gener de 2018: Conferència de Adan Kovacsics dedicada a les traduccions de Kafka a l'espanyol, entre elles les de Juan José del Solar.

 • 7 de març de 2018: Conferència de Gabriel López Guix dedicada a les diferents traduccions d'Alicia al País de les Meravelles.

 • 25 d'abril de 2018: Conferència de Selma Ancira dedicada a les traduccions de Kazantsakis a l'espanyol.

 • 12 de juny de 2018: Conferència de clausura d'Ana María Bejarano sobre les traduccions de l'hebreu a l'espanyol.

 

 

MÒDUL BSM INSIDE

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Traducció Literària, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.