Pestanyes primàries

Postgrau en Traducció Literària

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL I

De caràcter teòric i obligatori. Comprèn aspectes de la cultura, l'escriptura, la semiòtica, la comunicació i els recursos expressius, pertinents als àmbits de la traducció literària, la literatura comparada i la traducció audiovisual, com a base necessària per abordar intel·lectualment el mòdul específic (II) tècnic i de pràctica professional.

Traducció, literatura i mitjans audiovisuals

 • La semiòtica de la traducció audiovisual. Patrick Zabalbeascoa
 • Els temes musicals en el doblatge per al cinema i la televisió. Lluís Comes
 • La traducció de l'òpera: traducció cantada i òpera sobretitulada. Marta Mateo
 • Bases inicials i rudiments de la traducció audiovisual. Xosé Castro
 • Claus per l'exercici professional de la traducció. Carlos Mayor
 • El procés editorial. Un treball en equip. La figura de l'editor extern. Ana Mata
 • Tècniques d'investigació per a traductors: documentació, terminologia, arxiu. Alicia Martorell
 • Traducció en equip. Col·lectiu Anuvela
 • Poesia, tècnica i traducció: el cas de W.H. Auden. Andreu Jaume
 • Cicle de conferències: sobre aquesta fi de segle. Damià Alou

 

MÒDUL II

De caràcter pràctic, l'alumne triarà els tallers entre l'oferta disponible.

Tallers de traducció entre diferents llengües (de l'anglès, el francès i l'alemany al català o el castellà )

 • Anglès-castellà: La traducció de l'humor. Andrés Ehrenhaus
 • Anglès-castellà: Traduir per a la indústria editorial. Silvia Komet/ Ana Mata (obligatori)
 • Francès-castellà: El repte dels clàssics. Gabriel Hormaechea
 • Castellà-anglès: Targeting English. Is it possible to translate from a Romance to a Germanic language? Jonathan Boulting
 • Alemany-castellà: Vasos comunicants entre prosa i poesia. Adan Kovacsics
 • Italià-castellà: La facilitat enganyosa. Robert Falcó
 • Anglès-castellà: Assaig i conte contemporani. Olivia de Miguel/ Ana Alcaina (obligatori)
 • Anglès-català: Literatura gòtica i de fantasmes. Victor Obiols
 • Català-castellà-català: Castellà i català, tan a prop i tan lluny. Caterina Riba

Tallers d'escriptura de les dues llengües a què es tradueix (català- castellà)

Tallers de correcció ortotipogràfica i d'estil (català i castellà)

 • La redacció de textos i la correcció d'estil en català. Meritxell Antón
 • La redacció de textos i la correcció d'estil en castellà. Meritxell Antón (obligatori)
 • Taller d'escriptura en castellà. Andrés Ehrenhaus
 • Taller d'escriptura en català. J. M. Fulquet

Tallers de lectura en les diferents llengües des de les quals o a les quals es tradueix (anglès, francès, alemany, català i castellà)

 • Taller de lectura en anglès. American Bloomsbury, els transcendentalistes, d'Emerson a Melville i Hawthorne. Valerie Miles
 • Taller de lectura en francès. Marie-France Borot
 • Taller de lectura en castellà. L'ofici de llegir la poesia. J. Pérez-Escobedo
 • Taller de lectura en català. Anàlisi de l'estil en prosa. Lluís M. Todó

Els tallers es realitzaren si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta.

 

MÒDUL III

De caràcter teòric i obligatori. Estudia els aspectes jurídics i laborals que es deriven de la pràctica professional del traductor tant en el món del llibre com en l'audiovisual. Llei de propietat intel·lectual (contractes, drets morals i patrimonials dels traductors, royalties, entitats de gestió de drets col·lectius com ara CEDRO, SGAE, etc.)

Aspectes jurídics i professionals (Mario Sepúlveda)

 • La Llei de propietat intel·lectual (LPI). El traductor com a autor.
 • El contracte de traducció. Modalitats.
 • La cessió a tercers.
 • Els drets de propietat intel·lectual a Internet.
 • L'obra audiovisual: naturalesa jurídica, autoria i drets morals i patrimonials.

 

Cicle de conferències

EL REVERS DE LA CULTURA. MITES I FIGURES DEL NOU FI DE SEGLELes conferències se celebraran a les 19.00 h a la seu de la UPF Barcelona School of Management.

 • 14 de novembre de 2016:Idiotes i assassins ( American Psycho L'educació sentimental ).
 • 12 de gener de 2017:Dandis i assassins (Lecter, Des Esseintes, Durtal)
 • 7 de març de 2017:Visions de l'Apocalipsi ( Watchmen El club de la lluita El cavaller fosc i unes gotes de Slavoj Žižek)
 • 27 d'abril de 2017:El mercat de la carn. ( Relat somiat Eyes Wide Shut )
 • 6 de juny de 2017:Bernhard, Houllebecq, Seinfeld: tres bufons o el suïcidi de la cultura

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Traducció Literària, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.