Pestanyes primàries

Màster Universitari Online en Documentació Digital

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatures obligatòries (35 ECTS):

  • Fonaments en tecnologies web
  • Web social
  • Posicionament en cercadors (SEO)
  • Sistemes de gestió documental
  • Biblioteques digitals

Assignatures optatives* (14 ECTS):

  • SEO avançat i màrqueting de continguts
  • Dispositius mòbils: Prototipat, usabilitat, SEO, SEM i analítica mòbil

Treball de Finalització de Màster (11 ECTS)

(Per a informació detallada sobre cada assignatura fes click aquí).

 

* La realització de Pràctiques Externes podrà substituir a una assignatura d'entre les dues optatives. Els centres per realitzar les pràctiques són proposats pels estudiants i la UPF Barcelona School of Management avalua la seva idoneïtat. Els participants que tinguin i acreditin una experiència de com mínim dos anys en l'àmbit del màster, podran quedar exempts de la realització dels crèdits corresponents a les Pràctiques Externes.

La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster Universitari en Informació Digital. Especialitat en Documentació Digital, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.