Beques Talent

La UPF Barcelona School of Management, a través de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, concedeix anualment beques per finançar els estudis de màster a aquelles persones que acreditin tenir talent i motivació. Les Beques Talent cobreixen des d'un 25% fins a un 50% del preu total de la matrícula i són ampliables fins a un 75% si acredites una situació econòmica difícil.

Quins requisits he de complir?

  • Haver acabat una titulació universitària.
  • Haver obtingut en els teus estudis de grau una mitjana ponderada d'un mínim de 8 sobre 10, si la teva titulació és espanyola, o d'un GPA (Grade Point Average) de 3.0 en el cas de les titulacions estrangeres (en determinats casos es podran determinar altres valors equivalents per tal d'adaptar-se als sistemes de ponderació de cada país).
  • Haver estat admès als estudis de màster per als quals sol·licites la beca.
  • Haver abonat el pagament de la reserva de plaça del teu màster (25% del cost de la matrícula) en el termini indicat a la carta d'admissió.

Tingues en compte que la teva sol·licitud haurà de complir tots els requisits tant pel que fa a la documentació com als terminis de presentació. En cas contrari no podrà ser avaluada.

Com les sol·licito?

Presenta la teva sol·licitud per mitjà de l'eSecretaria (opció "Beques i Ajuts"). Aquesta opció només t'apareixerà un cop hagis pagat la reserva de plaça del màster. Hauràs d'aportar la següent documentació:

  • Carta de motivació (adaptada a les raons per les quals s'opta a la Beca Talent)
  • 2 cartes (mínim) de recomanació acadèmiques i/o professionals
  • Expedient acadèmic tancat dels estudis de grau amb la mitjana ponderada
  • En cas que es presenti un expedient estranger, taula d'equivalències o escala corresponent al sistema educatiu del país de la titulació

Tots els documents llevat de l'expedient acadèmic s'han de presentar en català, castellà o anglès. Pel que fa a l'expedient acadèmic, es pot presentar en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès. Si està en un altre idioma, cal acompanyar-lo de la traducció jurada oficial al català o el castellà. Si vols optar a l'ampliació de la beca per situació econòmica, hauràs de sol·licitar-ho expressament i aportar documentació addicional. En determinats casos és possible que es demani als candidats que facin una entrevista personal presencial, per telèfon o mitjançant Skype. Ens posarem en contacte amb tu per programar-la. La beca Talent no és compatible amb els descomptes que ofereix el programa Alumni de la UPF, ni tampoc amb els descomptes Alumni Premium que ofereix la UPF Barcelona School of Management.

Quan les sol·licito?

Les Beques Talent se sol·liciten i concedeixen d'acord amb les dates estipulades tot seguit. Els fons disponibles a cadascuna de les convocatòries disminueixen a mesura que aquestes avancen. Així, doncs, com més aviat sol·licitis la Beca Talent, més probabilitats tindràs d'obtenir-la.

Data límit sol·licitud de beca Concessió de la beca
25 gener 2017 9 febrer 2017
13 abril 2017 4 maig 2017
22 juny 2017 13 juliol 2017
13 juliol 2017 31 juliol 2017
21 setembre 2017 3 octubre 2017
25 gener 2018 9 febrer 2018

(*) El Comitè de Beques Talent es reserva el dret de transferir fons d'una convocatòria a una altra si aquests no han estat assignats.

Recorda que has de presentar la sol·licitud de la beca abans que comenci el curs, ja que la Beca Talent no pot ser tramitada per a un màster que ja s'estigui cursant. Igualment, no s'admeten sol·licituds presentades fora de la data límit, tot i que el màster encara no hagi començat.

Més informació?

Si tens qualsevol pregunta sobre com sol·licitar les Beques Talent, pots posar-te en contacte amb la nostra secretaria de beques a talent@bsm.upf.edu. També podràs consultar les nostres bases al DOGC Núm. 6988 del 2.11.2015. Podràs trobar informació sobre la tributació de la Beca Talent a les FAQ’s.

.