Xavier Ysarn, estudiant de Mercats Financers, rep la primera beca CISI

.