Termes i condicions legals

En el cas de sol·licitud d'informació

L'informem que les dades de caràcter personal que vostè facilita mitjançant aquest formulari a la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua (d'ara endavant, Fundació IDEC) s'introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per la Fundació IDEC, directament o per mitjà d'entitats col·laboradores, per procedir a remetre-li informació dels serveis de la Fundació IDEC que puguin ser del seu interès. Aquesta informació se li enviarà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques. Així mateix, vostè dóna el seu consentiment informat perquè la Fundació IDEC pugui cedir les seves dades de caràcter personal a la Universitat Pompeu Fabra, amb les finalitats acadèmiques i de gestió pròpies d'aquesta entitat, afins a les que s'han esmentat abans. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament 1720/2007 que la desenvolupa, li comuniquem que la Fundació IDEC, fundació privada amb domicili al carrer Balmes, 132-134, de Barcelona (Espanya), és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús de tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti. Tanmateix, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, per a la qual cosa s'ha d'adreçar per escrit al Departament d'Informació de la Fundació IDEC a l'adreça que s'ha esmentat abans.

En el cas de sol·licitud d'admissió

L'informem que les dades de caràcter personal que vostè facilita mitjançant aquest formulari a la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua (d'ara endavant, Fundació IDEC) , així com les que ens siguin facilitades al llarg de la relació contractual com a alumne o antic alumne, s'introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per la Fundació IDEC, directament o per mitjà d'entitats col·laboradores, per procedir a la gestió, la preparació i el seguiment adequat del curs, incloent-hi la gestió de l'expedició dels títols i la gestió de les pràctiques externes en empreses, si n'hi ha, així com la gestió dels pagaments i els cobraments que siguin necessaris per a la Fundació IDEC i tots aquells assumptes que es derivin de la seva condició d'alumne o antic alumne. Així mateix, les seves dades es faran servir per remetre-li informació dels serveis de la Fundació IDEC que puguin ser del seu interès. Aquesta informació se li enviarà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques. Així mateix, vostè dóna el seu consentiment informat perquè la Fundació IDEC pugui cedir les seves dades de caràcter personal a les entitats Associació d'Antics Alumnes i Universitat Pompeu Fabra, amb les finalitats acadèmiques i de gestió pròpies d'aquestes entitats, afins a les que s'han esmentat abans. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament 1720/2007 que la desenvolupa, li comuniquem que la Fundació IDEC, fundació privada amb domicili al carrer Balmes, 132-134, de Barcelona (Espanya), és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús de tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti. Tanmateix, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, per a la qual cosa s'ha d'adreçar per escrit al Departament d'Informació de la Fundació IDEC a l'adreça que s'ha esmentat abans. Addicionalment, vostè autoritza expressament la Fundació IDEC per reproduir la seva imatge personal, sempre vinculada a la seva relació acadèmica amb la Fundació IDEC, en vídeos o fotografies destinats a la reproducció o comunicació pública en publicacions corporatives de la Fundació IDEC amb la finalitat de promoure les activitats acadèmiques pròpies de la Fundació IDEC. Vostè pot revocar aquesta autorització en qualsevol moment adreçant-se per escrit en aquest sentit al Departament d'Informació de la Fundació IDEC, a l'adreça que s'ha dit abans.

En el cas d'assistència a sessió informativa

L'informem que les dades de caràcter personal que vostè facilita mitjançant aquest formulari a la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua (d'ara endavant, Fundació IDEC) s'introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per la Fundació IDEC, directament o per mitjà d'entitats col·laboradores, per remetre-li informació dels serveis de la Fundació IDEC que puguin ser del seu interès. Aquesta informació se li enviarà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre en compliment de la normativa vigent. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament 1720/2007 que la desenvolupa, li comuniquem que la Fundació IDEC, fundació privada amb domicili al carrer Balmes, 132-134, de Barcelona (Espanya), és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús de tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti. Tanmateix, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, per a la qual cosa s'ha d'adreçar per escrit al Departament d'Informació de la Fundació IDEC a l'adreça que s'ha esmentat abans.

Privacitat

La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, que actua sota la marca UPF Barcelona School of Management (en endavant, BSM), declara que respecta i compleix les disposicions que recull la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i que compleix les previsions legals que conté el Reial decret 1720/2007 relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics que té al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i l'apropiació indeguda de les dades que faciliteu a la BSM, sense perjudici del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per tot això, us informa de la seva política de protecció de dades, per tal que determineu personalment i voluntària si voleu facilitar les vostres dades personals a la BSM.
La BSM us informa també que les dades de caràcter personal que faciliteu en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de la BSM que quedarà sota la responsabilitat de l'entitat. A l'efecte de donar compliment a allò que preveu la LOPD, us comuniquem que la BSM, amb domicili al carrer Balmes núm. 132, Barcelona (Espanya), és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que li faciliteu per mitjà de qualsevol dels formularis que s'inclouen a la pàgina web ubicada a l'adreça d'Internetbarcelonaschoolofmanagement.upf.edu,bsm.upf.edu, www.barcelonaschoolofmanagement.com, www.barcelonaschoolofmanagement.es www.barcelonaschoolofmanagement.cat.
Per integrar les vostres dades en el fitxer de la BSM cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar per mitjà de l'acceptació d'aquesta política de privacitat, tot escollint l'opció «ACCEPTO ELS TERMES I LES CONDICIONS LEGALS» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.
Les dades que faciliteu a la BSM tenen la finalitat de poder ser utilitzades per la BSM per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu negoci, i també per a activitats de promoció dels seus productes o serveis. Aquestes dades poden cedir-se a altres empreses, entitats o organismes a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, per a les mateixes finalitats que s'estableixen en aquest text. Per poder dur a terme aquestes comunicacions de les vostres dades a tercers també cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar per mitjà de l'acceptació d'aquesta política de privacitat, tot escollint l'opció «ACCEPTO ELS TERMES I LES CONDICIONS LEGALS» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.
En relació amb la comunicació de dades, us recordem que la BSM és una entitat dedicada a la formació i està especialitzada en cursos de postgrau, màster i seminaris formatius, per la qual cosa si doneu el vostre consentiment informat per al tractament de les vostres dades, la BSM entén que consentiu inequívocament que les vostres dades puguin transferir-se internacionalment a empreses, entitats o organismes situats a l'estranger, encara que estiguin ubicats en països que no ofereixin una protecció adequada de les dades de caràcter personal d'acord amb la normativa espanyola, així com a altres entitats a les quals calgui facilitar-les per a la prestació d'un servei. L'ús de les dades transferides internacionalment se circumscriurà a les finalitats que s'estableixen en aquest document.
Tret dels camps en què es determini el contrari expressament, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària i el fet de no respondre a aquestes preguntes no implica cap minva de la qualitat dels serveis que sol·liciteu.
Teniu la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals incloses en els fitxers de la BSM, si ho sol·liciteu per qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i la recepció. Per exercir els vostres drets, us podeu adreçar a la BSM al carrer Balmes, 132-134, 08008 Barcelona (Espanya), al Departament de Màrqueting.
Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se us ofereixen als vostres gustos i preferències, la BSM utilitza cookies . Les cookies són fitxers de text que els servidors envien al vostre disc dur per facilitar al vostre ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les cookies de la BSM és personalitzar els serveis que us oferim, facilitant-vos informació que pugui ser del vostre interès. Per informar-vos adequadament sobre aquesta matèria, podeu accedir a la nostra Política de c ookies a l'enllaç de referència o directament en accedir a la nostra URL.

.