Pestanyes primàries

Seminari Semipresencial de Tècniques de Modelització en Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries.

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Seminari Semipresencial de Tècniques de Modelització en Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries.

Part online: 19/02/2018 - 06/05/2018 Part presencial: 13/03/2018 - 17/03/2018 a Barcelona

Durada del curs: El seminari té una part presencial amb una durada de quatre dies i mig, així com una part no presencial. La part no presencial inclou un treball previ de preparació de les sessions presencials i un treball posterior per a la consolidació de coneixements.

Programa Previst*

DÍA 1:

 • 16 - 16.30 Benvinguda i presentació del seminari MUESOL Jaume Puig-Junoy
 • 16.30 - 18 Sessió 1: Introducció a les tècniques de modelització en els estudis d'avaluació econòmicaAna Tur Prats
 • 18 - 18.30 Pausa
 • 18.30 - 19.30 Sessió 2: Valoració i utilització de fonts d'informació en l'elaboració de models econòmics i d'investigació secundaria en avaluació econòmica.José Manuel Rodríguez Barrios
 • 19.30 - 20 Presentació del treball no presencial realitzat pels participants José Manuel Rodríguez i Natàlia Pascual.

DÍA 2:

 • 9.30 - 11.30 Sessió 3: Fases de l'elaboració d'un model: de l'elaboració del problema a la estructura del model. Cas pràctic sobre el plantejament i organització del treball per al desenvolupament d'un model.José Manuel Rodríguez
 • 11.30 - 12 Pausa Café
 • 12 - 14 Sessió 4: Tipus de models, graus i justificació de la seva utilització i avaluació de la qualitat. Guies per a l'avaluació de la qualitat d'un model. Cas pràctic.José Manuel Rodríguez
 • 14 - 15.30 Dinar
 • 15.30 - 17.30 Sessió 5: Fases de l'elaboració d'un model: de l'anàlisi d'un problema a l'estructura del model. Exercicis pràctics per a una patologia cardiovascular, oncològica i degenerativa. Treball en grups.José Manuel Rodríguez i Carlos Crespo.
 • 17.30 - 18 Pausa Café
 • 18 - 19.30 Sessió 6: Cas pràctic 1. Elaboració d'un model determinant senzill. Cas pràctic 2. Elaboració d'un model de Markov senzill. Carlos Crespo

DÍA 3:

 • 09.30 - 11.30 Sessió 7: Models de Markov (I): Definició, característiques i criteris d'ús dels models de Markov. Visió general dels models de Markov. Cas pràctic 3: Elaboració d'un model de Markov amb dues alternatives d'acció.José Manuel Rodríguez i Carlos Crespo.
 • 11.30 - 12 Pausa Café
 • 12 - 14 Sessió 8: Models de Markov (II): Conceptes avançats en els models de Markov. Cas pràctic 4: Càlcul de paràmetres i matriu de probabilitats de transició dependents del tempsCarlos Crespo i José Manuel Rodríguez.
 • 14 - 15.30 Dinar
 • 15.30 - 17.30 Sessió 9: Altres eines en avaluació econòmica: L'anàlisi de l'impacte pressupostari. Justificació, recomanació en l'elaboració i presentació d'un cas pràctic. Carlos Crespo i José Manuel Rodríguez.
 • 17.30 - 18 Pausa Café
 • 18 - 19 Sessió 10: Maneig de la incertesa en els modes d'avaluació: l'ús de tècniques probabilístiques. Caracterització de distribucions i Simulació de Montecarlo.José Manuel Rodríguez
 • 19 - 19.45: Sessió 11: Caso pràctic 5: Adaptació de paràmetres probabilístics en el cas d'estudi. Implementació d'una simulació probabilística.Carlos Crespo

DÍA 4:

 • 09.30 - 10.30 Sessió 12: Cas pràctic 5. ContinuacióCarlos Crespo
 • 10.30 - 11.30 Sessió 13: Presentació de resultats en models probabilístics. Obtenció d'ICER i càlcul de les CEAC. Interpretació dels resultats d'un model probabilístic. José Manuel Rodríguez
 • 11.30 - 12 Pausa Café
 • 12 - 14 Sessió 14: Cas pràctic 6: presentació de resultats en Excel. Obtenció d'ICER, Benefici Net Sanitari, el·lipsis de confiança i corbes d'acceptabilitat per a un model probabilístic. Cas pràctic 7: ús de tècniques de remostreig (bootstrapping) en Excel.José Manuel Rodríguez i Carlos Crespo.
 • 14 - 15.30 Dinar
 • 15.30 - 17. Sessió 15: Model de micro simulació amb dades individuals de pacients en Excel. Cas pràctic publicat.Javier Parrondo.
 • 17 - 17.30 Pausa Café
 • 17:30 - 19 Sessió 16: Finalització i correcció de casos pràctics tutoritzats.
 • 19 - 19.45: Sessió 17: Cas Pràctic 8: Realització del Valor Perfecte de la Informació Perfecta en Excel. Carlos Crespo
 • 21 Sopar del curs

DÍA 5:

 • 10 - 11.30 Sessió 18: Revisió d'exercicis.José Manuel ROdríguez i Carlos Crespo
 • 11.30 - 12 Pausa Café
 • 12 - 13 Sessió 19: Evaluació econòmica de programes de salut, peculiaritats i cas pràctic.Marta Trapero Bertrán
 • 13 - 14 Sessió 20: Eines estadístiques pràctiques per a l'elaboració de models de Markov avançats. Carlos Crespo
 • 14 - 14.15 CloendaJosé Manuel Rodríguez i Natàlia Pascual.

*El programa pot estar subjecte a canvis

.