Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Mercats Financers

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Annex

Autoinforme

AQU MUMF

Indicadors:

Accés i matrícula 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Nombre de places ofertes de nou accés 20 20 40 40
# total estudiants matriculats 14 28 33 30
# matriculats de nou ingrés 14 28 33 30
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60
         
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
UPF 2 3 6 6
Altres universitats catalanes 6 12 15 9
Altres universitats espanyoles 3 7 9 8
Universitats estrangeres i d'altres 3 6 3 7
         
Mobilitat 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0%
         
Satisfacció 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% resposta 100% 93% 97% 93%
Intenció de repetir estudis (EIL) 77% 81% 90% 93%
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% 100% 100%
         
Resultats acadèmics 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment 100% 100% 100% 100%
Taxa d'abandonament 0% 0% 0% 0%
Taxa de graduació en t 100% 100% 100% 100%
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100%
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1
         
Inserció laboral 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 100% 100% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% 100% -
.