Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Informació Digital

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Annex

Informe de seguiment

AQU MUID

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Nombre de places ofertes de nou accés 40 90 80
# total estudiants matriculats 63 65 41
# matriculats de nou ingrés 63 59 39
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 90,8% 95,1%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 56 59
       

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2014-2015 2015-2016 2016-2017
UPF 2 3 3
Altres universitats catalanes 26 20 13
Altres universitats espanyoles 28 25 15
Universitats estrangeres i d'altres 7 17 10
       

Mobilitat

2014-2015 2015-2016 2016-2017
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0%
       

Satisfacció

2014-2015 2015-2016 2016-2017
% resposta 45,6% 29,7% 37,5%
Intenció de repetir estudis (EIL) 96,2% 94,7% 93,3%
Professorat (bé + excel·lent) - 100% 93,3%
       

Resultats acadèmics

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment 90,5% 81,7% 73,4%
Taxa d'abandonament 7,9% 14,1% 22,5%

Taxa de graduació en t

87,3% 64,1% -
Taxa d'eficiència en t 100% 98,2% 96%
Durada mitjana dels estudis 1 1,2 1,3
       

Inserció laboral

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa d'ocupació (EIL) 79% 85% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 70% 75% -
.