Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Informe de seguiment

AQU MUGPALOL

Indicadors:

Accés i matrícula 2016-2018 2017-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 65 65
# total estudiants matriculats 31 34
# matriculats de nou ingrés 31 34
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 90 90
     
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2016-2018 2017-2019
UPF 0 0
Altres universitats catalanes 0 0
Altres universitats espanyoles 1 0
Universitats estrangeres i d'altres 30 34
     
Mobilitat 2016-2018 2017-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0%
     
Satisfacció 2016-2018 2017-2019
% resposta - -
Intenció de repetir estudis (EIL) - -
Professorat (bé + excel·lent) - -
     
Resultats acadèmics 2016-2018 2017-2019
Taxa de rendiment - -
Taxa d'abandonament - -
Taxa de graduació en t - -
Taxa d'eficiència en t - -
Durada mitjana dels estudis - -
     
Inserció laboral 2016-2018 2017-2019
Taxa d'ocupació (EIL) - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) - -
.