Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Annex

Informe de seguiment

AQU MUGFA

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
Nombre de places ofertes de nou accés 30 250 30 250 30 250
# total estudiants matriculats 14 209 19 217 18 223
# matriculats de nou ingrés 14 209 19 217 18 223
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 - 60 - 60 -
             

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
UPF 1 81 5 73 1 85
Altres universitats catalanes 8 114 9 121 10 121
Altres universitats espanyoles 3 12 2 23 4 14
Universitats estrangeres i d'altres 2 2 3 0 3 3
             

Mobilitat

2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat

0%

0% 0% 0% 0% 0%
             

Satisfacció

2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
% resposta 100% 51% 100% 78,6% 100% 76,7%
Intenció de repetir estudis (EIL) 92,9% 100% 100% 86,4% 100% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% 100% 98% 100% 99%
             

Resultats acadèmics

2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
Taxa de rendiment 100% - 100% - 100% -
Taxa d'abandonament 0% - 0% - 0% -

Taxa de graduació en t

100% - 100% - 100% -
Taxa d'eficiència en t 100% - 100% - 100% -
Durada mitjana dels estudis 1 - 1 - 1 -
             

Inserció laboral

2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 100% 75% 100% - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% 75% 100% - -
.