Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Informe de seguiment

AQU MUESOL

Indicadors:

Accés i matrícula 2012-2015 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Nombre de places ofertes de nou accés 55 55 55 70 70
# total estudiants matriculats 58 61 67 67 57
# matriculats de nou ingrés 58 61 63 62 52
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 94,03% 92,54% 91,23%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 61,28 61,61 66,88
           
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2012-2015 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
UPF 0 2 1 4 1
Altres universitats catalanes 8 8 8 7 12
Altres universitats espanyoles 13 23 16 24 11
Universitats estrangeres i d'altres 37 28 42 32 33
           
Mobilitat 2012-2015 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0% -
           
Satisfacció 2012-2015 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
% resposta 32% 76% 68% 100% -
Intenció de repetir estudis (EIL) 95% 85% 95% 76% -
Professorat (bé + excel·lent) - - - 82% -
           
Resultats acadèmics 2012-2015 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Taxa de rendiment 81% 79% 80% 85% -
Taxa d'abandonament 19% 16% 16% 15% -
Taxa de graduació en t 72% 72% 75% 75% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 97% 97% -
Durada mitjana dels estudis 1,5 1,5 1,58 1,58 -
           
Inserció laboral 2012-2015 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Taxa d'ocupació (EIL) 85% 100% 100% 70% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% 100% 100% -
.