Avaluació i indicadors

Master in Health Economics and Pharmacoeconomics

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Informe de seguiment

AQU MUESOL

Indicadors:

Accés i matrícula 2015-2018 2016-2019 2017-2020
Nombre de places ofertes de nou accés 85 85 85
# total estudiants matriculats 45 56 19
# matriculats de nou ingrés 45 56 18
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 94,74%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 62,95
       
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2015-2018 2016-2019 2017-2020
UPF 0 0 2
Altres universitats catalanes 1 3 2
Altres universitats espanyoles 4 5 1
Universitats estrangeres i d'altres 40 48 14
       
Mobilitat 2015-2018 2016-2019 2017-2020
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0%
       
Satisfacció 2015-2018 2016-2019 2017-2020
% resposta 100% - -
Intenció de repetir estudis (EIL) 93% - -
Professorat (bé + excel·lent) 88,4% - -
       
Resultats acadèmics 2015-2018 2016-2019 2017-2020
Taxa de rendiment - - -
Taxa d'abandonament - - -
Taxa de graduació en t - - -
Taxa de graduació en t+1 - - -
Taxa d'eficiència en t - - -
Durada mitjana dels estudis - - -
       
Inserció laboral 2015-2018 2016-2019 2017-2020
Taxa d'ocupació (EIL) - - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) - - -
.