Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Annex

Informe de seguiment

AQU MUDF

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
Nombre de places ofertes de nou accés 35 20 10 70 40 25 78 47 30
# total estudiants matriculats 55 40 22 74 42 26 76 49 30
# matriculats de nou ingrés 55 40 22 74 41 26 75 49 29
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 97,6% 100% 98,7% 100% 96,7%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 59,4 60 60 59,1 60 59,3 60

58,6

                   
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
UPF 8 9 1 0 10 0 7 10 0
Altres universitats catalanes 28 25 7 47 24 9 37 30 6
Altres universitats espanyoles 9 5 11 11 5 9 14 4 12
Universitats estrangeres i d'altres 10 1 3 16 3 8 17 5 12
                   
Mobilitat 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
                   
Satisfacció 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
% resposta 94,3% 97,3% 90,5% 91,9% 100% 38,5% 60,5% 86,4% -
Intenció de repetir estudis (EIL) 100% 97,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
Professorat (bé + excel·lent) 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
                   
Resultats acadèmics 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
Taxa de rendiment 100% 97,5% 98,6% 99% 100% 98,8% - 95,5% -
Taxa d'abandonament 0% 2,5% 4,5% 2,5% 0% 7,7% - 4,1% -
Taxa de graduació en t+1 100% 97,5% 95,5% 98,6% 100% - -

-

-
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% -
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1 1,1 1 - 1 -
                   
Inserció laboral 2014-2015 2015-2016 2016-2017
presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 80% 100% 94% 100% 100% - - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 80% 100% 94% 100% 100% - - -
.