Pestanyes primàries

Postgrau Online en Salut Pública

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El programa s'organitza al voltant de diverses activitats d'orientació pràctica a partir de les quals es construiran aprenentatges vinculats directament amb la transferència professional.

Juntament amb les activitats, els espais de debat i la documentació de cada unitat que trobareu a l'espai virtual corresponent, es posarà a la vostra disposició un ampli ventall de materials didàctics que facilitaran la comprensió general, l'execució de les tasques de les diverses unitats del programa i l'adquisició de les competències clau.

Les unitats són les següents:

Unitat 1. Organització de la salut pública Identificar els components principals de l'organització i el finançament dels sistemes públics de salut i la relació que tenen amb la salut pública, que en forma part.

Unitat 2. Epidemiologia Saber què és l'epidemiologia i aprendre les mesures bàsiques de freqüència, associació i impacte (tant el càlcul bàsic com la interpretació) i els dissenys d'estudis epidemiològics bàsics.

Unitat 3. Estadística Conèixer els conceptes i els fonaments de l'estadística aplicada a les ciències de la salut i capacitar tots els professionals de l'àmbit de la salut pública per dur a terme tasques de recerca i, també, valorar de manera crítica la metodologia quantitativa dels articles publicats en aquesta especialitat.

Unitat 4. Disseny d'estudis Adquirir els coneixements necessaris per al desenvolupament d'un projecte de recerca, que és l'instrument que permet connectar les idees de la recerca amb la realització pràctica de l'estudi. Inclou el desenvolupament del treball final del Diploma.

Unitat 5. Determinants socials i salut laboral

Des d'una perspectiva transdisciplinària, examinar críticament els principals factors científics, socials i polítics fonamentals en la generació de la salut i les desigualtats en l'àmbit de la salut i revisar tots els elements relacionats amb les lesions causades per accidents laborals, les malalties professionals i les incapacitats laborals i els riscos relacionats amb la feina des d'una perspectiva holística que cobreix els determinants laborals (proximals i distals), socials i polítics de l'entorn de la persona.

Unitat 6. Vigilància de la salut pública Conèixer els mètodes conceptuals i instrumentals que permeten assolir els objectius de la vigilància de la salut pública.

Unitat 7. Protecció de la salut Adquirir els coneixements i desenvolupar la capacitat d'anàlisi bàsica tant de problemes emergents i crisis com per a la planificació de plans i programes de protecció de la salut.

Unitat 8. Salut comunitària Conèixer, mitjançant l'aprenentatge basat en problemes, els conceptes de comunitat, salut comunitària i atenció a la salut comunitària des dels serveis sanitaris o des de la societat, fent èmfasi en el foment de programes conjunts dels serveis d'atenció primària i els de la salut pública.

Unitat 9. Malalties transmissibles Revisar els principis i les bases conceptuals del control epidemiològic de les malalties transmissibles i analitzar el control de diverses malalties transmissibles, amb un èmfasi especial en els problemes vinculats amb el VIH/SIDA, la tuberculosi, els brots epidèmics, les infeccions de transmissió sexual i altres processos infecciosos emergents.

Unitat 10. Promoció de la salut Integrar les bases conceptuals i teòriques en què es basen la prevenció i la promoció de la salut i capacitar per al disseny, l'anàlisi i l'avaluació d'intervencions preventives i de promoció de la salut.

TREBALL FINAL DE DIPLOMA

El component pràctic del diploma en Salut Pública recomana fer un treball pràctic l'objectiu del qual és que l'alumne adquireixi experiència en la metodologia de recerca i en l'aplicació pràctica d'aquesta recerca en el marc professional de la salut pública. Així mateix, per aconseguir el títol de diploma en Salut Pública, acreditat per l'Escola Nacional de Sanitat, és obligatori fer i presentar aquest treball pràctic, al qual es calcula que s'han de dedicar 75 hores de treball personal.

L'objectiu principal del treball és aconseguir que els alumnes apliquin tots els coneixements adquirits durant el curs fent un treball relacionat amb la salut pública i, preferentment, sobre algun tema que formi part de la seva tasca laboral habitual. Així, doncs, l'alumne pot triar un tema de treball a partir de les propostes que li faci la Coordinació del diploma, i també pot proposar un tema del seu centre de treball.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Salut Pública expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.