Pestanyes primàries

Postgrau Online en Salut Pública

Metodologia

El programa s'ofereix en modalitat online. L'aprenentatge serà a distància, a través del campus virtual.

El programa s'estructura en 10 mòduls didàctics de caràcter pràctic i participatiu en què els participants adquiriran competències instrumentals, actitudinals i conceptuals mitjançant activitats diverses vinculades directament amb l'exercici professional.

Cal destacar que el programa ha estat dissenyat per afavorir un aprenentatge actiu centrat en l'estudiant. Per aquest motiu s'ofereix una gran diversitat de recursos (guies de recursos, textos de referència, vídeos d'experts i eines 2.0) que facilitaran l'execució de les tasques dels diversos mòduls del programa i l'adquisició de les competències clau.

Així mateix, l'entorn virtual assegura un accés fàcil a tots els recursos i flexibilitat per a l'organització personal del temps. També afavoreix que els participants del programa puguin compartir coneixements i treballar cooperativament durant el desenvolupament dels mòduls.

 

Avaluació

L'avaluació de les unitats del curs és contínua mitjançant el lliurament de diverses activitats (treballs o proves test), tant individuals com en grup, durant les setmanes lectives.

El treball final del Diploma haurà de ser defensat devant d'un Tribunal, en el que hi participarà un professor de l'Escola Nacional de Sanitat (Instituto de Salud Carlos III). La defensa podrà ser presencial o virtual i la seva superació serà necessaria per a obtenir el Diploma de l'Escola Nacional de Sanitat.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.