Pestanyes primàries

Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul I. Programa de postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals.

 1. La política de personal com a factor estratègic.
  1. Els reptes derivats de la globalització dels mercats.
  2. L'adaptació als mercats de l'estructura humana.
  3. L'aportació estratègica de la funció de personal.
  4. Internacionalització de l'àrea.
  5. Perfil i rol de la "Direcció de Persones".
 2. Motivació, lideratge i equip.
  1. Els valors realment poden motivar?
  2. El lideratge i els problemes que comporta.
  3. Els equips: la seva dinàmica i la seva força.
  4. És necessari el conflicte per avançar?
 3. Comunicació, clima i cultura.
  1. Comunicació al servei de l'estratègia
  2. Del clima a la cultura organitzacional.
  3. Cultura organitzacional: potencial estratègic.
 4. Planificació, selecció, formació i desenvolupament professional.
  1. Programes d'actuació dins de la planificació dels recursos humans.
  2. Política de selecció i fases del procés.
  3. La Formació a les organitzacions. Polítiques i Plans de formació.
  4. Diagnòstic de necessitats i pla d'accions formatives.
  5. Pla de promoció, successió i planificació de trajectòries professionals.
  6. Quadre de comandament integral com a guia de gestió.
 5. Avaluació de l'acompliment, valoració de llocs de treball i escales retributives.
  1. L'avaluació del personal com a funció directiva.
  2. Com optimitzar l'entrevista i com positivitzar-la.
  3. Política retributiva i valoració de llocs de treball.
  4. Optimització fiscal del "paquet retributiu".
 6. Anàlisi Competencial.
  1. Les competències: un llenguatge comú per millorar resultats.
  2. Identificació i aplicació del model de competències.
 7. Actualització legislativa.
  1. Fonts legals d'ordenació de les condicions de treball.
  2. La negociació col·lectiva: el paper i els continguts.
  3. Procediment laboral.
 8. Prevenció dels riscos laborals.
  1. Gestió de la prevenció.
  2. Responsabilitats empresarials.
 9. Relacions laborals.
  1. L'escenari actual de les relacions laborals.
  2. Anàlisi dels protagonistes i de la representativitat.
  3. Els acords generals i els sectorials.
  4. El conflicte i les seves manifestacions.
  5. Disseny i implantació d'estratègies laborals.
  6. Perspectives per a la nova situació econòmica i social.
 10. El repte de la innovació: RRHH 2.0
  1. Habilitats 2.0 del directiu de recursos humans
  2. Marca personal i social networker
  3. Entorns personals d'aprenentatge
 11. Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.