Pestanyes primàries

Postgrau en Finances Corporatives

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

A escollir quatre dels següents seminaris:

Direcció Financera 

 • La funció financera i els objectius corporatius:  la teoria de l'agència i els codis de bon govern.
 • Estimació de les necessitats financeres, política de capitalització i endeutament.
 • Política de dividend.
 • Estratègia financera de l'empresa a curt i llarg termini
 • Mètodes de valoració d'empreses

Nous instruments financers 

 • Borsa (OPV, OPA,...)
 • Emissió de bons
 • Híbrids
 • Préstecs sindicats
 • Project finance
 • Titulització d'actius
 • Private Equity (capital risc)

Fusions i adquisicions 

 • Concepte, tipologia i procés  d' operacions d'adquisició, fusió i escissió.
 • Due dilligence
 • Negociació i tancament de l'operació
 • Gestió posterior a la compra-venda.

Futurs, opcions i divises 

 • Futurs
 • Opcions
 • Permutes (swaps).
 • Sistema financer europeu i internacional.
 • Operacions d'inversió i finançament en divises.

International Finance (en anglès)

 • International finance management
 • Treasury management
 • Foreign exchange and cash flow hedge
 • Enterprise risk management

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Finances Corporatives expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.