Pestanyes primàries

Postgrau Semipresencial en Finances Corporatives

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Seminari 1: Direcció Financera

 • La funció financera i els objectius corporatius: la teoria de l'agència i els codis de bon govern.
 • Estimació de les necessitats financeres, política de capitalització i endeutament.
 • Política de dividend.
 • Estratègia financera de l'empresa a curt i llarg termini.
 • Mètodes de valoració d'empreses

Seminari 2: Nous instruments financers

 • Borsa (OPV, OPA,...)
 • Emissió de bons
 • Híbrids
 • Préstecs sindicats
 • Project finance
 • Titulització d'actius
 • Private Equity (capital risc)

Seminari 3: Fusions i adquisicions

 • Concepte, tipologia i procés d' operacions d'adquisició, fusió i escissió.
 • Due dilligence
 • Negociació i tancament de l'operació.
 • Gestió posterior a la compra-venda.

Seminari 4: Futurs, opcions i divises

 • Futurs
 • Opcions
 • Permutes (swaps).
 • Sistema financer europeu i internacional.
 • Operacions d'inversió i finançament en divises.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Finances Corporatives expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.