Pestanyes primàries

Postgrau Online en Farmacoeconomia

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Postgrau Online en Farmacoeconomia està format per les cinc primeres assignatures del Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament :

 

  • Assignatura 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.
  • Assignatura 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
  • Assignatura 3. Economia i polítiques de finançament del medicament.
  • Assignatura 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços.
  • Assignatura 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris.

 

 

CONTINGUTS:

  • ASSIGNATURA 1: Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Mèdiques (1): Conceptes Bàsics Tutor: Jaume Puig JunoyAutors: Jaume Puig Junoy i José Luis Pinto L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius. Continguts:Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut. 1.1. La necessitat de comptar1.2. Quins són els passos a seguir per realitzar una avaluació econòmica? Unitat 2. L'anàlisi de cost en l'avaluació econòmica (1). 1.1. Estimació dels costs d'un nou medicament.1.2. L'ajustament temporal dels costos.1.3. La distinció entre el cost mitjà i el cost marginal. Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat, 1.1. Estimació dels beneficis de les alternatives de tractament.1.2. L'ús i el càlcul dels anys de vida ajustats per qualitat VAC).1.3. Dissenys d'un estudi de cost-utilitat ACU) Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1). 1.1. És útil valorar el resultat en termes monetaris?1.2. Els primers passos per obtenir una mesura del valor monetari.1.3. Valorant els resultats mitjançant la disposició a pagar.

 

  • ASSIGNATURA 2: Tècniques Quantitatives Aplicades a la Gestió de Serveis de Salut Tutor i autor: Carles Murillo Fort L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadístic i economètric que puguin ser útils a la presa de decisions en aquest àmbit. Continguts:Unitat 1. Mesura de la relació entre despesa en medicaments i renda. 1.1. Associació entre despesa en medicaments i renda.1.2. Mesura del grau d'associació entre despesa i renda.1.3. La capacitat predictiva de la renda.1.4. Valoració dels resultats de l'anàlisi. Unitat 2. Els determinants de la eficàcia d'un tractament. 2.1. Proposta d'un mètode per saber si un medicament és eficaç.2.2. Determinants dels canvis en els resultats d'un tractament.2.3. La quantitat de tractament i les característiques dels individus determinen l'eficàcia del tractament?2.4. Diagnòstic estadístic del mètode utilitzat. Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia. 3.1. Motivació del tema.3.2. Elaboració de pressupostos de farmàcia en atenció primària.3.3. Què succeeix quan una variable explicativa és una variable categòrica?3.4. Costos de farmàcia en equips d'atenció primària. Unitat 4. El comportament del prescriptor. 4.1. Motivació del tema.4.2. Les característiques del prescriptor i la racionalitat de la despesa.4.3. Valorant l'evidència empírica.4.4. Avaluació de models: una estratègia.

 

  • ASSIGNATURA 3: Economia i Polítiques de Finançament del Medicament Tutor i autor: Jaume Puig Junoy L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut. Continguts:Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat. 1.1. La interpretació de la despesa farmacèutica.1.2. Quines són les causes de l'augment del preu dels medicaments?1.3. Les característiques distintives del mercat farmacèutic. Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments. 2.1. Les polítiques de gestió farmacèutica.2.2. Els copagaments als servis de salut.2.3. Els efectes dels copagaments als serveis de salut i als medicaments. Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments. 3.1. Les raons per regular el preu dels medicaments.3.2. Els sistemes de regulació del preu dels medicaments.3.3. Els efectes de la regulació de preus. Unitat 4. Patents i polítiques del foment de la competència al mercat farmacèutic. 4.1. El paper de les patents al mercat farmacèutic.4.2. És possible la competència al mercat farmacèutic?4.3. Els sistemes de preus de referència dels medicaments.

 

  • ASSIGNATURA 4. Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Mèdiques (2): Avenços. Tutor: Jaume Puig JunoyAutors: Jaume Puig Junoy i Eulàlia Dalmau L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació en diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius. Continguts:Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2). 1.1. Disseny de l'estudi del cost d'una malaltia.1.2. Mètodes de valoració del temps remunerat i no remunerat.1.3. La qualitat de la valoració del cost.1.4. Estudi de l'impacte pressupostari d'un nou fàrmac. Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2). 2.1. Disseny d'un estudi de valoració contingent.2.2. Disseny d'un anàlisi conjunt. Com introduïm els resultats de la Disponibilitat a Pagar en un Anàlisi Cost-Benefici. Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica. 3.1. Avaluació econòmica i assaigs clínics.3.2. Tècniques de modelització.3.3. Fonts d'incertesa en l'avaluació econòmica. Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica en la presa de decisions. 4.1. Criteris de decisió en l'anàlisi cost-efectivitat i cost-utilitat.4.2. Presentació de l'estudi i us dels resultats en la presa de decisions.4.3. Avaluació econòmica i política del medicament.

 

  • ASSIGNATURA 5: Gestió del Medicament en els Serveis Sanitaris. Tutor: Josep Lluís SegúAutors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne les possibilitats d'aplicació de la utilització racional dels medicaments amb el fi de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic tant des del punt de vista de l'efectivitat com de la eficiència de les intervencions farmacològiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos de l'estudi. Continguts:Unitat 1. Podem gestionar els medicaments?: La visió de la Microgestió. 1.1. La política de medicaments: la diferència entre veure i mirar.1.2. Factor que influeixen en la selecció i ús de medicaments: a qui ens enfrontem a l'hora de gestionar aquest recurs?1.3. Com començar a gestionar: Què saber, què conèixer, què analitzar? Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: La versió de la microgestió.2.1. La microgestió del medicament: Estratègia, tàctica i tècnica.2.2. Actuant sobre el fàrmac: La selecció de medicaments i la incorporació de novetats terapèutiques.2.3. De la gestió del medicament a la gestió de la utilització: Per qui, quant, com i perquè? Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: Informació, corresponsabilització, integració i avaluació. 3.1. La corresponsabilització dels professionals: Un element bàsic basat en informació, participació i responsabilitat.3.2. Elements de suport operatiu a un pla de gestió del medicament: Integració, formació i avaluació.3.3. Desenvolupament d'un Pla Operatiu per a la gestió del medicament en el complex "Sud Saludable". Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: La perspectiva de la industria farmacèutica. 4.1. El procés de desenvolupament d'un nou fàrmac.4.2. Interaccions amb les autoritats reguladores en el desenvolupament de fàrmacs.4.3. El desenvolupament internacional de fàrmacs: El Project Management.4.4. Avaluació dels projectes de desenvolupament a la Indústria Farmacèutica: El mètode de l'arbre de decisió NPV.4.5. La farmacoeconomia en la indústria farmacèutica.

Titulació acadèmica

La superació del programa permet l'obtenció del Diploma de postgrau en Farmacoeconomia expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.