Pestanyes primàries

Postgrau en Dret de la Seguretat Social

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

I. Mòdul de Dret Processal 

 • El procés social : competència, legitimació, etc.
 • El procés ordinari.
 • Processos especials: per acomiadament i DDFF.
 • Processos especials: conflictes col·lectius et al.
 • Processos en matèria de Seguretat Social.
 • Processos contenciosos administratius.
 • Els recursos jurisdiccionals.
 • Execució provisional i definitiva de sentències.
 • Conciliació mediació i arbitratge.
 • Aspectes Laborals dels processos concursals.

II. Mòdul de Dret de la Seguretat Social 

 • Àmbit subjectiu i relació jurídica d’afiliació.
 • Cotització i conveni especial.
 • Recaptació i procediment executiu.
 • Responsabilitats empresarials.
 • Accidents de treball i mútues col·laboradores.
 • Assistència sanitària.
 • Pensions no contributives.
 • La dependència: valoracions i prestacions.
 • Incapacitat Temporal.
 • Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec.
 • Maternitat, paternitat i situacions de risc.
 • Incapacitat Permanent: prestacions I revisió.
 • Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat.
 • Jubilació parcial, anticipada o postergada.
 • Mort i supervivència.
 • Atur: prestació subsidis i rendes d’inserció.
 • Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Règims especials integrats i sistemes especials.
 • Règims especials dels funcionaris públics.
 • Dinàmica de les prestacions.
 • Còmput recíproc de cotitzacions.
 • Protecció social comunitària i despl. temporals.
 • Criteris administratius de l’INSS/Avaluació

Consulta els continguts del Postgrau en Dret Laboral.

Nota: El programa definitiu pot ser lleugerament diferent, especialment si hi ha novetats legislatives.

La llengua vehicular del programa serà principalment el castellà, encara que es realitzaran aproximadament el 20% de les classes en català. Per això, es requereix un coneixement de català a nivell de comprensió. 

*La informació publicada pot estar subjecta a canvis.

Titulació acadèmica

Superar el Postgrau en Dret de la Seguretat Social permet obtenir el Diploma de postgrau en Dret de la Seguretat Social expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

 

.