Pestanyes primàries

Postgrau Online en Controlling

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Direcció Financera

 • Finances corporatives: últimes tendències.
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial i en matèria de direcció financera.  
 • Aplicació dels mètodes de valoració d'empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l'empresa analitzada.  
 • Últimes tendències en matèria de valoració d'empreses i de polítiques per la creació de valor. 
 • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor. 

Eines Informàtiques per la Optimització del Control de Gestió 

 • Excel aplicat a la comptabilitat i les finances.
 • Com implementar un ERP amb èxit. 
 • Últimes tendències en eines informàtiques per la optimització del control de gestió.

Control Intern

 • Govern corporatiu.
 • Gestió dels riscos corporatius.
 • Disseny de mapes de riscos.
 • Disseny de circuits i processos. 

Control de Gestió Avançat

 • Sistemes d'incentius.
 • Redisseny de processos.
 • Beyond budgeting.
 • Project controlling.

Treball Final

Amb el Treball Final es pretén que els participants integrin les diverses matèries del Programa. Això permetrà, per una part, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i per una altra banda, enriquir la visió que té el participant dels conceptes que està aprenent al llarg del Programa. 

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Controlling expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.