Pestanyes primàries

Postgrau en Comunicació Empresarial

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

I. COMUNICACIÓ, ESTRATÈGIA I ORGANITZACIÓ

1. Bases de la comunicació corporativa.

1.1. Organitzacions i comunicació: panorama introductori.

 • Els sistemes de comunicació en l'era digital.
 • Conceptes clau en comunicació organitzacional.
 • Cultura corporativa.
 • Direcció, lideratge i comunicació.

1.2. Màrqueting i gestió de la publicitat.

 • Mercat i producte.
 • El procés de màrqueting empresarial i corporatiu.
 • Polítiques de màrqueting i branding.
 • Màrqueting 2.0: el social media plan.
 • Publicitat, posicionament i pla de comunicació.
 • Gestió de campanyes publicitàries.
 • Reptes per a una publicitat eficaç.

1.3. Identitat corporativa.

 • Identitat empresarial.
 • Identitat gràfica.
 • El programa d'identitat.
 • La gestió de la identitat.

2. Pla de Comunicació.

2.1. Metodologia i procés d'elaboració.

 • El context de la comunicació corporativa.
 • Fases del pla de comunicació.
 • Auditoria de comunicació i diagnòstic.
 • El mapa corporatiu.
 • El mapa de comunicació.
 • Agenda estratègica.
 • Agenda d'innovació.
 • Mesurament dels resultats: KPI (Key Performance Indicators) i ROI.

2.2. Presentació i defensa davant tribunal.

3. Àmbits fonamentals de la comunicació corporativa.

3.1. Comunicació externa.

 • El relat corporatiu: storytelling i organització.
 • Mapa de públics i grups d'interès (stakeholders).
 • Relacions públiques corporatives.
 • La relació amb els mitjans de comunicació.
 • Comunicació de proximitat.
 • Networking corporatiu.

3.2. Comunicació interna.

 • Comunicació descendent, ascendent, horitzontal i informal.
 • Components i instruments de la comunicació interna.
 • El pla de comunicació interna.

3.3. Comunicació de crisi.

 • Percepcions, realitats i crisi.
 • Vulnerabilitats, característiques de les crisi i públics.
 • Estratègia, tàctica i metodologia per afrontar una crisi.
 • El pla i el manual de crisi.
 • El portaveu en situacions de crisi.
 • El rol dels mitjans de comunicació.
 • Les crisi online.

3.4. Responsabilitat social corporativa.

 • Organització, públics i col·laboració social.
 • Patrocini i mecenatge.
 • Fundraising.

II. COMUNICACIÓ DIGITAL

4. Digitalització i xarxes.

4.1. El nou paradigma digital de la comunicació.

 • La nova economia digital.
 • Canvis en la comunicació provocats per les TIC.
 • Canvis en les empreses provocats per les TIC.
 • Canvis en els mitjans provocats per les TIC.
 • Multiplataformes i multidispositius.

4.2. Eines i plataformes 2.0.

 • Xarxes, mitjans i serveis socials.
 • Desenvolupament corporatiu mitjançant comunicació social.
 • Emprenedoria, xarxes i serveis socials.
 • Sales de premsa 2.0.

III. TÈCNIQUES I HABILITATS EXECUTIVES

5. Tècniques i habilitats per a la comunicació.

5.1. Tècniques de recerca en comunicació corporativa.

 • Tècniques quantitatives.
 • Tècniques qualitatives.
 • Mètriques i monitoring.

5.2. Protocol i organització d'actes.

 • Claus per innovar i impactar en la gestió d'esdeveniments.
 • Normes de protocol i cerimonial.
 • Imatge personal i imatge d'empresa.

5.3. Gestió creativa de la comunicació.

 • Tècniques de creativitat.
 • La creativitat com a instrument tàctic.
 • Creativitat individual.

5.4. Formació de portaveus: media training i media coaching.

 • Tècniques de veu i expressió oral.
 • Característiques i funcions del portaveu.
 • El portaveu en els mitjans audiovisuals.

5.5. Presentació d'informació.

 • Claus i principis per fer presentacions eficaces.
 • Metodologia de presentació d'informació.
 • Recursos gràfics i de suport.

5.6. Motivació i gestió d'equips de treball.

 • Intel·ligències múltiples.
 • De la competitivitat a la cooperació creativa.
 • L'efectivitat d'un equip heterogeni.

IV. MÒDUL BSM INSIDE

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Comunicació Empresarial, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Per obtenir els títols és indispensable assistir a classe, superar les proves corresponents i presentar els treballs sol·licitats.

.