Pestanyes primàries

Postgrau en Comunicació Empresarial

Metodologia

La metodologia es basa en sessions molt participatives en grups que no superen les 35 persones. La majoria de professors són professionals en exercici amb una extensa experiència docent que els permet impartir assignatures completes amb un alt nivell didàctic. Del total de 200 hores lectives, 180 són presencials i 20, no presencials. A les classes presencials es combina l'exposició amb el mètode del cas i presentacions efectuades pels participants.

Avaluació

L'avaluació es basa en un pla de comunicació que han de realitzar tots els participants distribuïts en grups. El treball es desenvolupa amb el suport d'un tutor i ha de presentarse davant un tribunal format per professors i professionals, en un format similar al que té lloc al món laboral. Addicionalment, determinades matèries requereixen la realització de proves o de treballs de menor envergadura, individualment o en equip.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.