Pot el disseny d’una aula millorar el rendiment dels estudiants?

.