Pestanyes primàries

Postgrau Online en Comerç Exterior

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Programa de postgrau de Comerç Exterior consta de 12 mòduls del Màster en Negocis Internacionals. International Business Programme. Online.

 

ENTORN INTERNACIONAL Entorn econòmic, social i polític internacional. Globalització i comerç internacional. Panorama dels mercats internacionals en l'actual situació econòmica, social i política en el món. Polítiques comercials i atracció d'inversions. Entorn financer. Intermediaris i institucions al mercat de capitals. Mercats financers.

Economia internacional. Avantatges de l'especialització productiva. Cicle de vida del producte. Les forces competitives. Polítiques comercials i d'atracció d'inversions. Cooperació empresarial. Mida del sector exterior: balança de pagaments. Comerç inter i intra-industrial. Diferenciació horitzontal i vertical. Games de qualitat. Especialització i creixement.

Integració econòmica regional. Cooperació i integració econòmica. Institucions econòmiques internacionals: OMC. Processos d'integració regional al món. La Unió Europea. Fonts d'informació online. Acords de lliure comerç amb paísos i blocs comercials en el món.

Investigació de mercats. Instruments per al coneixement dels mercats i sectors productius. Fonts d'informació per a la investigació de mercats. Estudi de casos relatius a paísos, sectors, productes i serveis. ESTRATÈGIA DE L'EMPRESA INTERNACIONAL Estratègia internacional de l'empresa. El procés d'internacionalització. Fonts de l'avantatge competitiva. Govern corporatiu i responsabilitat social de l'empresa. Anàlisi extern i escenaris. Estratègies genèriques i de creixement. Posada en marxa de l'estratègia.

Màrqueting internacional. Del màrqueting domèstic a l'internacional. Valor per a l'empresa: producte o client? Check-list de la internacionalització del producte. Gestió de la marca. Cobranding. Distribució i creació de xarxes. Fixació de preus. Comunicació internacional. Elaboració del pla de màrqueting en la pràctica Vendes i màrqueting.

Cultura i organització de l'empresa internacional. La importància de la cultura en els negocis. La cultura com font d'avantatge o desavantatge competitiu. Simular el xoc cultural. Explorant la cultura. Esferes culturals interactives. El procés de negociació internacional. La negociació en una economia global. Simulació de negocis internacionals en diferents entorns.

OPERATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

Logística i transport internacional. La logística internacional. La funció logística i la logística integral. El transport de mercaderies: tipus i mitjans. La càrrega en el transport internacional: documentació i protecció jurídica. Explotació comercial del transport. Gestió de magatzems.

Contractació internacional i gestió de duanes. Incoterms. Contracte de compravenda internacional: clàusules. Contractes d'intermediació: agència comercial i distribució. Legislació i normes imperatives: indemnització a l'agent al venciment del contracte. Contractes de franquícia. Contractes de transferència tecnològica. El sistema harmonitzat (HAR) de codificació. Nomenclatura combinada codi TARIC. Documents duaners. Despatx d'importació i exportació. Règims duaners. Barreres aranzelàries: drets i impostos. Compravendes intracomunitarias: documento Intrastat. Règims comercials d'exportació.

Mitjans de pagament i fiscalitat internacional. Els mitjans de pagament internacional. Xecs i transferències swift. Ordre de pagament i remeses. Crèdit documentari irrevocable. Convenis i mètodes per a evitar la doble imposició. Residència, establiment permanent i relació filial-matriu. Tractament de la inversió estrangera directa. TRANSVERSALITAT Habilitats directives i tècniques de negociació. Intel•ligència emocional en el treball. Estils de direcció. Lideratge. Interacció personal i comunicació. Motivació. Gestió del temps i del stress. Presentacions en públic. Organització d'un departament d'exportació i ajudes a la internacionalització de l'empresa. Cooperació entre fabricants i subcontractació internacional. Ajudes a la internacionalització de l'empresa. Creació de consorcis i grups d'exportació.

• Missió Comercial Els participants hauran de realitzar una missió comercial per una empresa. La missió consisteix en un conjunt d'accions, encarregades per l'empresa, amb proveïdors, clients, agents, representats o distribuïdors actuals o potencials.

Titulació acadèmica

Postgrau en Comerç Exterior expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.