Pestanyes primàries

Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Matèria 1: La inevitable oportunitat digital

Canvis provocats per la digitalització que afecten transversalment i condicionen el rol de les organitzacions i la seva relació amb la resta de la societat.

 • Què és la transformació digital.
 • El moment actual en la tecnologia i en la societat.
 • El moment actual en la comunicació, la innovació i la creativitat.
 • El moment actual en els negocis i en l'administració pública.
 • Reptes i oportunitats per a les organitzacions.
 • El model RocaSalvatella per a la gestió de la Transformació Digital.

Matèria 2: Definició de l'estratègia digital

Entendre i tenir les capacitats per aplicar una estratègia digital que acompanyi a l'organització en el seu camí de transformació digital

 • La importància de l'estratègia.
 • Estratègia global vs. local.
 • Anàlisi intern: objectius, públics i abast.
 • Anàlisi extern: benchmark, localització i públics.
 • Definició del model estratègic: proposta de valor i model de relació.
 • Disseny del pla d'acció: destinataris, línies editorials, canals i emissors.
 • Model de gestió: seguiment i avaluació.
 • Factors clau d'èxit en la implantació de l'estratègia.

Matèria 3: Operacions i negoci digital

Oportunitats, estratègies i eines per redefinir el negoci a partir del nou ecosistema digital. Plans d'acció en màrqueting digital amb estratègies de captació, venda i fidelització. Big Data i Business Intelligence.

 • Introducció al màrqueting digital.
 • Plans d'acció: captació, conversió i fidelització.
 • Tàctiques de màrqueting en funció del cicle de vida del client.
 • La importància de l'automatització i l'Smart Data (BI).
 • Redisseny de processos: millora de l'experiència del client.
 • Nous models de negoci.

Matèria 4: Models organitzatius i visió digital

Redefinir la cultura digital de l'organització implica repensar el model d'organització i desenvolupar digitalment els seus equips.

 • Canvis en el lideratge: lideratge digital.
 • Reputació digital.
 • Nous perfils digitals.
 • Competències digitals.
 • Nous models organitzatius.

Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Projecte final

Projecte individual de transformació, que comptarà amb el seguiment d'un mentor/a durant el curs.

S'intentarà que el projecte sigui real i es presenti davant actors amb capacitat per a executar-ho. El treball se cedirà amb llicències Creative Commons, i passarà a formar part del dossier professional del participant.

 

*La informació publicada pot estar subjecte a canvis.

.