Pestanyes primàries

Postgrau en Traducció Literària

Metodologia

  • Mòdul 1: Seminaris amb presentació de temes d'interès comú, interactius entre el docent i el grup d'estudiants.
  • Mòdul 2:Tallers d'exercicis pràctics de traducció dins i fora de l'aula.
  • Mòdul 3:Presentació i explicació detallada de la informació jurídica que afecta la professió de la traducció literària, per a editorials, autònoma, i per a audiovisuals.

Ambdós directors del màster ofereixen unes hores de visites mensualment per a consultes i tutories.

Avaluació

 

L'avaluació es basarà en el control de l'assistència contínua, la participació activa i l'entrega de manera satisfactòria dels exercicis encomanats. Aquestes dues últimes seran tant presencials com per Moodle (Internet).

Així mateix, l'alumne entregarà al final de cada postgrau un treball tutoritzat per un professor sobre algun aspecte o tema del seu interès relacionat amb l'ensenyament rebut en el postgrau.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.