Pestanyes primàries

Postgrau en Tecnopolítica i Drets a l'Era Digital

Metodologia

El programa serà presencial, però algunes sessions s'impartiran mitjançant videoconferència. A l'aula sempre hi haurà una de les dues coordinadores per assegurar el seguiment de les sessions.

Avaluació

L'avaluació del màster es farà de manera continuada i amb el projecte final.

En les diverses matèries es poden seguir sistemes d'avaluació diferents. Així tindrem:

  • Comentaris d'anàlisi de casos individuals.
  • Participació activa en comunitats i xarxes
  • Preparació i participació en debats sobre els temes tractats, simulació professional, lliurament d'activitats.

Per al projecte individual, cal fer un seguiment continu mitjançant fites que s'hauran de presentar documentalment de manera periòdica. A més, el treball rebrà feedback per part de la resta de companys.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.