Pestanyes primàries

Postgrau en Direcció d'Empresa

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Programa de postgrau de Direcció d'Empresa

 1. Direcció estratègica.
  1. Concepte i procés d'estratègia d'empresa.
  2. Anàlisi competitiva.
  3. Anàlisi interna.
  4. Cadena de valor.
  5. Decisió de l'estratègia.
  6. Implantació de l'estratègia.
 2. Comptabilitat i anàlisi de balanços.
  1. Estats financers.
  2. Anàlisi patrimonial i financera.
  3. Anàlisi econòmica.
  4. Anàlisi de la rendibilitat.
  5. Anàlisi del fons de maniobra.
  6. Comptabilitat analítica.
  7. Tipus i imputació de costos.
  8. Gestió estratègica de costos.
  9. Confecció i control de pressupostos.
  10. Control de gestió.
 3. Finances per a directius.
  1. Valoració d'empreses.
  2. Matemàtica de les operacions financeres.
  3. Avaluació d'inversions: mètodes estàtics i dinàmics.
  4. Gestió financera de l'actiu circulant.
  5. Aspectes fiscals de les finances.
 4. Direcció de màrqueting i investigació de mercats.
  1. Concepte de màrqueting.
  2. La funció comercial.
  3. La investigació de mercats.
  4. Les decisions de producte, de preu, de distribució i de comunicació.
  5. El pla de màrqueting.
 5. Direcció de Persones
          1. Desenvolupament de la cultura organitzativa i gestió del canvi.
          2. Pla estratègic per la direcció de persones.
          3. Sistemes de gestió:
              3.1. Competències corporatives i de llocs de treball
              3.2. Selecció i integració
              3.3. Comunicació interna i clima laboral
              3.4. Avaluació de la actuació.
              3.5. Compensació i retribució.
              3.6. Formació i desenvolupament de carrera.
 6. Direcció de producció i operacions.
  1. Competir des de l'àrea d'operacions.
  2. Les operacions en empreses de serveis.
  3. Gestió del temps i dels materials: planificació de necessitats de materials (MRP), just a temps (JIT), etc.
  4. Gestió de stocks, magatzems i estructura logística.
  5. Subcontractació (outsourcing).
  6. Gestió de la qualitat: gestió total de la qualitat (TQM), control estadístic del procés (SPC), ISO 9000.
  7. Direcció de la tecnologia: cicles i decisions tecnològiques.
  8. Tendències en direcció de les operacions.
 7. Pla d'empresa. Els participants preparen un pla o projecte de llançament d'una nova empresa o unitat de negoci. També poden escollir com a tema el rellançament o desenvolupament d'una empresa existent. Es desenvolupa al llarg del programa tutoritzat pel professorat per la qual cosa permet integrar tots els coneixements adquirits i posar en joc les habilitats de treball en grup, de preparació d'informes i de presentacions en públic.
 8. Bsm Inside

  Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  1. Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  2. Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Tallers

 1. El rol del directiu i el comportament a l'empresa. L'objectiu d'aquesta matèria és realitzar una primera presa de contacte amb la funció directiva i amb el desenvolupament de les habilitats bàsiques necessàries per dirigir.
  1. El rol del directiu i lideratge.
  2. Estils de direcció.
  3. Anàlisi de problemes i presa de decisions.
  4. Conducció de reunions.
  5. Negociació i tractament de conflictes.
 2. Joc d'empresa. Es du a terme una simulació amb ajuda de l'ordinador, en la qual grups de participants, que actuen com l'equip directiu d'una empresa, adopten decisions en un entorn competitiu, durant diversos períodes consecutius.
 3. Comunicació en públic. A través de pràctiques guiades, es milloren aspectes personals clau per a la comunicació efectiva d'idees a públics heterogenis.

Conferències Sessions de curta durada que tracten temes complementaris d'actualitat candent per al directiu modern: eines de treball, entorn econòmic, habilitats directives i altres.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Direcció d'Empresa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per obtenir el títol del és indispensable l'assistència a classe, la presentació del projecte final i la superació de les proves corresponents.

Els participants sense titulació universitària que superin el curs rebran un diploma de la Barcelona School of Management.

.