Pestanyes primàries

Postgrau en Direcció d'Empresa

Metodologia

El Programa de postgrau de Direcció d'Empresa té una orientació activa i participativa, fomentant la interacció entre els assistents. D'aquesta forma s'assoleix l'enriquiment mutu traient profit de la variada experiència i formació prèvia dels participants.

Es combinen diversos tipus de mètodes: casos, explicacions dels professors, simulacions d'empresa (business games), treball en grup, presentacions d'informes, exercicis, tutories, etc.

El Pla d'empresa és un projecte que es desenvolupa durant tot el programa, que integra el conjunt de les matèries, facilitant transferir a la pràctica els coneixements adquirits. Portar-lo a terme amb la dedicació i qualitat adequades és un requisit per a completar el programa

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.