Pestanyes primàries

Postgrau en Muntatge Audiovisual

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Durant l'any del postgrau, cada alumne té a l'aula un ordinador a la seva disposició i les classes són de caràcter teòric-pràctic, amb pràctiques setmanals contínues i tutoritzades que permeten aprofundir en els aspectes tècnics, conceptuals i creatius del muntatge.

Tècnica i pràctica del muntatge

Els formats digitals

 • L'edició no lineal. Premier. Entorn i edició
 • Interfície. Configuració. Fonaments tècnics per a la creació i el treball sobre un projecte. Organització de carpetes, línies de temps i clips. Recursos del teclat.
 • Captura de material i organització: opcions, resolució i ajustos. Importació. Subclips de vídeo i àudio. Sincronització
 • Edició per tall
 • Eines i recursos avançats d'edició
 • Transicions i tipus d'efectes
 • Correcció del color
 • Edició de so i mescla
 • Exportació del material i finalització

Exercicis pràctics

 • Materials documentals. Estructura i ritme
 • Materials de ficció. Pràctiques sobre la configuració psicològica dels personatges/actors, dramatúrgia i sentit narratiu
 • Muntatge no narratiu
 • Tràiler
 • Espot
 • Films de remuntatge o found footage
 • Videoclip
 • Pel·lícula final

Idees i fonaments creatius del muntatge

 • Introducció al muntatge i a l'ofici de muntador. Relació amb el director, el productor i el projecte. Fases de la postproducció Llenguatge cinematogràfic i terminologia de muntatge
 • Tipologia de plans i valors dels canvis d'escala
 • Tipus de raccords
 • Angle del pla
 • La llei de l'eix
  • Creació temporal: el·lipsis, transicions, match cut, jump cut, etc.
  • Tipus de muntatge: intern/extern, sintètic/analític, narratiu (lineal, paral·lel/altern, invers), muntatge ideològic (mètric, rítmic, tonal, harmònic)
  • Ritme
 • Estructura
 • La creació sonora
  • Relació entre sons i imatges. Valors expressius del so
  • Diàlegs, sorolls, silencis, música
  • Música. Talls i passatges entre músiques
  • Muntatge de videoclips
  • La veu com a instrument
 • Escriptura narrativa
  • Muntatge narratiu i de continuïtat: escriptura clàssica a través del muntatge
  • Creació dels personatges. La psicologia de l'actor
  • Microestructura i macroestructura
  • Progressió dramàtica. El suspens
  • Composició dels gèneres cinematogràfics segons el muntatge: fantàstic, cinema negre, comèdia, melodrama, western, musical
 • La serialitat televisiva
 • Cinema de poesia
  • Ruptures i escriptures modernes
  • El cinema d'avantguarda. Recursos formals i reflexió sobre el procés i les matèries
  • Muntatge conceptual
  • Simfonies urbanes i muntatges lírics
  • Muntatge a partir de fotografies
 • Muntatge de publicitat
 • Pensament visual. Idees i teories dels cineastes sobre el muntatge
 • Cinema reinventat. Films d'apropiació o found footage
  • Història del cinema d'apropiació
  • Estils, formes i usos contemporanis en les pantalles digitals
 • El cinema i la realitat. Percepció i transformació d'allò que és real. El documental i el cinema de la intimitat
  • So directe, càmeres lleugeres, el documental en la modernitat
  • Films de viatge, home movies, diaris íntims, cartes filmades, autoretrats, assajos filmats
 • Aplicacions del muntatge als recursos d'Internet

Correcció de color

Equilibrar correctament una sequència d'imatges amb el programa DaVinci utilitzant el vectorscopi i les eines del programa (conformat, referència offline, nodes, key nodes, tracks, resize, render).

 • Introducció al color
 • L'art de pintar
 • Interface DaVinci
 • Correcció primàries
 • Correcció secundàries
 • Tracking , sestabilizador
 • Nodes i grades
 • Look amb comparació visual
 • Formats
 • Render

Curs teòric-pràctic de Protools 10

Paràmetres bàsics: Nocions elementals d'acústica. Electro-acústica i física del so.

 • Què és el so?
 • L'ona sonora: com es comporta i com manipular-la
 • L'amplitud, la freqüència, altura i timbre
 • El so directe, so reflectit.
 • Absorció, reflexió i reverberació
 • Creació de sons en Protools 10
 • Paràmetres
 • Creació de pistes, anomenar-les, esborrar-les
 • Salvar sessions, localitzar-les i obrir-les
 • Importació d'arxius
 • Entrades i sortides , perifèrics
 • Freqüència de mostreig, formats d'àudio i codis de temps

Tècniques bàsiques d'edició

 • Annex dels modes d'edició
 • Tallar, enganxar, arrossegament, fosos, cross fades , zoom , llapis
 • Muntatge sonor
 • L'edició de diàlegs
 • Reductors de sorolls
 • El Room Tone
 • Els efectes de rodatge
 • Creació d'atmosferes
 • Banda internacional –M&E
 • Música

El mix

 • Annex dels modes d'edició
 • Tallar, enganxar, arrossegament, fosos, cross fades , zoom , llapis
 • Muntatge sonor
 • L'edició de diàlegs
 • Reductors de sorolls
 • El Room Tone
 • Els efectes de rodatge
 • Creació d'atmosferes
 • Banda internacional –M&E
 • Música

El mix

 • Annex dels modes d'edició
 • Tallar, enganxar, arrossegament, fosos, cross fades , zoom , llapis
 • Muntatge sonor
 • L'edició de diàlegs
 • Reductors de sorolls
 • El Room Tone
 • Els efectes de rodatge
 • Creació d'atmosferes
 • Banda internacional –M&E
 • Música

El mix

 • Annex dels modes d'edició
 • Tallar, enganxar, arrossegament, fosos, cross fades , zoom , llapis
 • Muntatge sonor
 • L'edició de diàlegs
 • Reductors de sorolls
 • El Room Tone
 • Els efectes de rodatge
 • Creació d'atmosferes
 • Banda internacional –M&E
 • Música

El mix

 • Binauralitat, panoramització, envolupament
 • Nivells
 • Maneig de pluggings . Audiosuite, en temps real
 • Equalització, dinàmiques, modulacions, efectes

Curs de collage i after effects

 • Introducció al collage
 • El concepte collage
 • Orígens: dels fotomuntatges als collage s de les avantguardes artístiques del s. XX
 • El collage dins el cinema de found footage
 • El muntatge vertical: composició dins el quadre, superposicions, treball amb capes

   

Tècniques del collage

 • Animació frame a frame ( stop motion ): retallada, pintat, live action
 • Composicions òptiques des de càmera
 • Manipulació del fotograma (cel·luloide): esquinçat, pintat, frame dins del frame , el treball amb la positivadora òptica
 • Manipulació a la imatge electrònica (senyal de vídeo, el croma i els seus precedents)
 • Manipulació sobre el frame (el digital): capes, màscares, rotoscopía, efectes, composició, datamoshing , l'herència de les tècniques analògiques...

Tipologies del collage

 

 • L'ús del collage dins del cinema de ficció i no-ficció
 • L'ús del collage en el cinema experimental
 • L'ús del collage en el videoclip i a la publicitat

After effects

 • Preparació de materials
 • Interfície i eines
 • Màscares
 • Pinzell de rotoscòpia
 • Pintar fotogrames

   

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Muntatge Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.