Pestanyes primàries

Postgrau en Muntatge Audiovisual

Metodologia

Programa teòric-pràctic

  • Classes teòriques sobre programes d'edició (Proo Tools, After Effects i Da Vinci) i sobre el procés creatiu del muntatge.
  • Revisió dels treballs/pràctiques realitzades pels alumnes. En aquests treballs s'experimenta sobre diferents tipus de muntatge (narratiu, musical, collage…). Han de realitzar-se fora de l'horari docent amb l'objectiu d'aprofitar al màxim les classes.
  • Pràctiques individuals.

Material

  • Es treballa amb material audiovisual que aporten els professors i els tutors. En algunes pràctiques els alumnes han d'aportar el seu material, ja sigui d'arxiu o propi. Si es desitja realitzar enregistraments, poden comptar amb les càmeres de préstec de la universitat.
  • Els alumnes treballaran individualment (1 ordinador per alumne).
  • Els programes d'edició utilitzats són principalment Pro Tools, After Effects i Da Vinci.
  • Vídeos: En els següents vídeos podeu veure els diferents estils i gèneres del procés de muntatge que es treballaran en el marc del programa:

Límites 1ª Persona (2009), León Siminani : http://vimeo.com/13967386

Digital (2003), León Siminiani: http://vimeo.com/15750915

En construcción (José Luis Guerin, 2001). Montaje: Mercedes Álvarez, Núria Esquerra: http://www.youtube.com/watch?v=qS0PGJ98IwA

La leyenda del tiempo (Isaki Lacuesta, 2006): http://www.youtube.com/watch?v=l9dDXU098Lk&feature=relmfu

Las variaciones Marker (Isaki Lacuesta, Sergi Dies, 2007): http://www.youtube.com/watch?v=fU-StEmIFxU

Rêverie (Ana Pfaff, 2009): http://vimeo.com/7388672

Mensajes de Voz (Fernando Franco, 2007). Montaje: David Pinillos. http://vimeo.com/1426160

Avaluació Com a treball final els alumnes realitzaran una pel·lícula pròpia de muntatge desenvolupada des de l'inici del programa, ja sigui un curt o un llargmetratge.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.