XIII Encuentro Internacional RECLA

Del 3 al 5 de juliol de 2008 es celebrarà a Barcelona el XIII Encuentro Internacional de la Red Universitaria de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA).

Sota el títol ?Universitats y Empreses davant el Repte de la Responsabilitat Social: el Rol de l?Educació Contínua?, aquest esdeveniment té per objectiu permetre que els responsables de les unitats d?educació contínua participants intercanviïn models i experiències sobre la presència de la responsabilitat social a les universitats, com a mitjà per enriquir la pròpia organització.

En els últims anys s?està assistint a una revolució socio-empresarial sense precedents. Des de finals dels noranta han anat apareixent en el panorama internacional diferents iniciatives, codis i normes encaminades a promoure un comportament de les empreses més ètic, sostenible i respectuós amb la societat i el medi ambient. La creixent sensibilització de les organitzacions per utilitzar unes pràctiques empresarials que satisfacin les preocupacions de la societat fa que cada vegada siguin mes les empreses que desitgin assumir de manera completa la seva responsabilitat social (RS).

Una universitat socialment responsable assumeix un rol de formació superior integral amb fins ètics i en pro del desenvolupament sostenible de la seva comunitat. Per això, cal destacar el rol de les institucions d?educació continua que, per la seva pròpia naturalesa, serveixen de nexe entre la societat i el món professional i són, de fet, un instrument de la estratègia de responsabilitat social de moltes empreses.

La responsabilitat social es una realitat a la que les institucions educatives no poden mostrar-se alienes. Amb la celebració de conferencies impartides per destacats experts, tallers, visites i altres esdeveniments, el XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RECLA organitzat a Barcelona per l?IDEC-Universitat Pompeu Fabra, té per objectiu que els participants es situïn satisfactòriament en l?àmbit de la Responsabilitat Social i tinguin un espai per intercanviar les seves pròpies experiències.

Més informació a:

encuentro.recla2008@idec.upf.edu

www.idec.upf.edu/recla2008

www.recla.org

.