David Loscos: Voctro Labs desafia els límits de la indústria musical

Article de David Loscos, director acadèmic del Postgrau en Gestió del Negoci Global de la Música de l'UPF-IDEC

Al llarg dels anys la tecnologia ha anat desafiant molts dels axiomes propis de la producció i el consum musical. Des de l'ús de sintetitzadors en els anys 70 a la recent incorporació d'hologrames en els concerts en directe, s'han anat superant moltes creences relacionades amb l'autenticitat de la música. Però hi ha encara fronteres importants per creuar i dues d'elles estan sent ja desafiades per tecnologies desenvolupades en Voctro Labs.

Aquesta start-up especialitzada en síntesi de veu (creada per investigadors del Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra) està desenvolupant un projecte ambiciós que d'una banda permetria modelar la veu d'un artista mort per a la generació de nou repertori, i d'altra, sistematitzar el doblatge de cançons a una selecció de llengües objectiu.

Dit d'una altra manera, no només és tecnològicament possible poder escoltar la veu de Frank Sinatra interpretant cançons composades amb posteritat a la seva mort, sinó que a més es podran generar adaptacions a diferents idiomes d'una versió original sense necessitat que l'artista les hagi de tornar a interpretar de nou a l'estudi. L'impacte potencial que aquestes tecnologies poden tenir en la generació i consum de continguts musicals és enorme. Entre altres motius perquè pot suposar la superació definitiva de la barrera lingüística que impedeix que el mercat de la música sigui realment global.

Possiblement no sigui una eina útil per a qualsevol artista o gènere, però la veritat és que en els últims anys s'ha produït una convergència entre el resultat d'humanitzar la veu sintetitzada i el de tractar amb efectes la veu humana en l'estudi. El dubte és saber si el resultat final d'escoltar una veu sintetitzada cantar en japonès una cançó gravada originalment en anglès, espanyol o francès serà prou orgànic per generar en el consumidor l'impacte emocional necessari.

.