Vladimir de Semir, elegit expert del programa Ciència en Societat de la Comissió Europea

La Direcció General de Ciència de la Comissió Europea ha seleccionat deu experts per formar part del programa Ciència en Societat, entre els quals es troba Vladimir de Semir , director de l\'Observatori de Comunicació Científica (OCC), centre especial de recerca del Departament de Comunicació de la UPF, i director del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Mediambiental de l\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

Programa Ciència en Societat

En el decurs dels dos propers anys, l\'objectiu d\'aquesta plataforma europea serà seguir les polítiques d\'implementació d\'activitats de recerca i de transferència del coneixement científic i tecnològic a la societat. Tasca que ha de culminar en una conferència europea sobre Ciència en Societat prevista per al 2010.

Vladimir de Semir durà a terme aquesta tasca conjuntament amb els experts europeus: Bruno Latour (França), Sally Wyatt (Regne Unit), Ulrike Felt (Àustria), Marina Calloni (Itàlia), Andrzej Gorski (Polònia), Armin Grunwald (Alemanya), Eszter Markus (Hongria), Arie Rip (Holanda) i Karen Siune (Dinamarca).

Aquesta comissió d\'experts té l\'encàrrec d\'elaborar un balanç dels programes sobre Ciència en Societat desenvolupats en els darrers anys; efectuar una anàlisi de la situació actual i de les iniciatives polítiques realitzades pels diferents Estats europeus. A més, haurà d\'identificar les prioritats del programa Ciència en Societat i la seva influència en l\'Àrea de Recerca europea per tal de elaborar les corresponents recomanacions als governs dels Estats membres de la Unió i als seus països associats.

Màster en Comunicació Científica

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Mediambiental explica les claus de la transmissió del coneixement científic, com es genera i es gestiona.

.