La UPF, la universitat espanyola més internacionalitzada segons el rànquing de la Fundació CyD

La Unió Europea va presentar recentment el U-Multirank, un rànquing mundial d'universitats elaborat amb un enfocament multidimensional i orientat a l'usuari on aquest dissenyava el seu propi rànquing a partir de criteris individuals. La Fundació CyD, que ha estat la sòcia espanyola d'aquest projecte, actuant com a interlocutora entre el U-Multirank i les institucions d'ensenyament superior, presenta ara la seva pròpia eina, seguint la metodologia europea i adaptant-la al context estatal. Així, l'eina de la Fundació CyD permet comparar l'activitat de les universitats espanyoles en sis dimensions, avaluades a partir de 30 indicadors: docència i aprenentatge; recerca; transferència de coneixement; orientació internacional; i contribució al desenvolupament regional.

L'anàlisi de l'activitat de la UPF permet veure els bons resultats aconseguits en pràcticament tots els indicadors vinculats a la orientació internacional, l'activitat de recerca i la transferència de coneixement, on la Universitat se situa en el grup de rendiment alt en 19 dels 23 indicadors avaluats. Per contra, ha de millorar en alguns indicadors vinculats a la docència (que CyD relaciona, per exemple, amb la capacitat d'atracció d'estudiants de grau i màster d'altres comunitats autònomes) o els vinculats al desenvolupament regional (que CyD vincula al percentatge d'ingressos que procedeixen de la comunitat autònoma i on la UPF se situa en el menor nivell).

La figura següent mostra la posició de la UPF en els sis indicadors del rànquing que mesuren l'orientació internacional de les universitats.

Un projecte compartit amb la Unió Europea

El rànquing de CyD s'elabora compartint metodologia i dades amb el U-Multirank. Això no obstant, a diferència de l'eina europea, que permetia comparar l'activitat de les universitats en múltiples indicadors, l'eina de CyD limita aquest nombre a sis. Amb aquest factor i el fet que únicament s'ofereixin els indicadors per grups de rendiment (alt, mig i baix) sense elaborar taules, es dificulta la tasca de crear rànquings o llistats d'universitats; una tendència de la qual, precisament, es volen allunyar els creadors de l'eina.

En paral·lel al rànquing institucional, l'eina de CyD permet elaborar rànquings temàtics entorn quatre àmbits de coneixement (empresarials, física, enginyeria elèctrica i enginyeria mecànica), modificant lleugerament els indicadors avaluats segons el camp. Per a les properes edicions, és previst incorporar-hi més universitats i ampliar els àmbits de coneixement.

.