Un MBA per a científics que ensenya a gestionar els recursos destinats a la investigació

Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència, un MBA per a científics que ensenya a gestionar els recursos destinats a la investigació.

Màster Interuniversitari (UAB, UB, UPF) patrocinat per l\'Obra Social de Caixa Catalunya.

Objectiu: formar professionals capaços de comercialitzar els resultats dels seus projectes d\'investigació.

Calendari: 23 de Gener del 2009/ 11 de Desembre del 2009

Horari: Setmanes alternes

Divendres de 9.00 a 20.00 hores amb dinar de treball i descans amb cafè, i dissabte de 8.30 a 14.00 hores amb descans amb cafè. Hi haurà setmanes de descans distribuïdes al llarg del curs en funció del programa.

Preu: 15.750 ?

Descomptes: L\'Obra Social de Caixa Catalunya ofereix bonificacions que cobreixen parcialment l\'import del programa. Sol·licita-les abans del 12 de gener.

Lloc de realització: IDEC-Universitat Pompeu Fabra (Balmes, 132-134, 08008, Barcelona)

Pàgina web del Máster:www.idec.upf.edu/mlic1

Informació acadèmica:info@idec.upf.edu

Fes la inscripció on line aquí

Vídeo del programa: Coneix diferents punts de vista del programa mitjançant l\' experiència dels seus participants.

Contextualització del Màster

En els últims anys,s\'ha produït un important creixement de la producció científica. Per tant, s\'ha generat la necessitat d\'una gestió més professional dels projectes i de les polítiques destinades a promoure la seva captació i administració. Iniciatives estatals com el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 i autonòmiques com el Pacte per la Recerca i la Innovació de Catalunya, en son un exemple. Les administracions públiques també estan realitzant un gran esforç en Recerca i Desenvolupament amb la creació de nombrosos centres dedicats a la investigació científica o tecnològica, alguns d\'ells en col·laboració amb el sector privat per potenciar la innovació.

Aquest context requereix una nova figura professional caracteritzada per un profund coneixement de la situació de la investigació i dels instruments necessaris per al seu lideratge i gestió. El Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència naix amb la voluntat de donar resposta a aquesta necessitat.

Temàtica del Màster

  • Introducció a la política científica i tecnològica. Situació actual de la Unió Europea , Espanya i altres entorns geogràfics
  • El finançament I+D&I en els entorns espanyols i europeus. Confrontació entre la teoria i la realitat
  • Característiques dels sectors implicats I+D&I
  • Lideratge i gestió de I+D&I en las institucions públiques
  • Lideratge i gestió de I+D&I en les institucions privades
  • Cultura, societat i ciència. Reptes socials i ètics del I+D&I. Bones pràctiques
  • Patents, propietat intel·lectual e industrial i transferència tecnològica
  • Creació d\'empreses per al desenvolupament d\'oportunitats tecnològiques
  • Lideratge i gestió dels recursos en l\'entorn I+D&I
.