Tomás Casanovas: 'Pensava que la crisi de 2008 duraria menys'

L'economista i professor de la Barcelona School of Management, Tomás Casanovas, parla de la crisi i el finançament de projectes i empreses per part de la banca espanyola per a la revista d'economia, negocis i empreses d'Argentina: Apertura. L'entrevista la va concedir amb motiu de la visita a Buenos Aires, on va impartir la conferència 'Com prenen els bancs les decisions de concedir o denegar crèdit a les empreses' a l'auditori de la Cambra espanyola de Comerç a la República Argentina.

Entrevista Tomás Casanovas

.