Tallers de pensament creatiu per estimular la innovació

Participants del taller MBAUns 150 estudiants de la UPF Barcelona School of Management participen en els tallers de pensament creatiu dissenyats aquest any per a la fase d'Immersió del nou model docent per tal d'inspirar i ajudar els participants en la definició del seu projecte individual de màster. Un total de 14 programes s'implementaran aquest curs el projecte personal i la figura del mentor, el que significa que cada participant defineix el seu projecte i dissenya, amb el seu mentor, l'itinerari formatiu. 'En el nostre objectiu d'oferir una formació cada vegada més personalitzada, convertim el projecte de l'estudiant en l'eix vertebrador del seu procés d'aprenentatge. Així, al contrari que en la formació més tradicional, basada en classes magistrals, aquí són els participants els que prenen el protagonisme. Són ells els que decideixen el projecte i van avançant en l'adquisició de nous coneixements a partir de les necessitats que requereix la resolució del seu repte i les necessitats formatives de cada persona', explica Daniel Serra, degà de la UPF Barcelona School of Management.

Per tal d'ajudar-los en la definició del projecte, la UPF Barcelona School of Management preveu la participació dels alumnes de sis programes en sessions d'inspiració disruptiva a través de:
- El taller "Aprendre a generar una idea guanyadora", a càrrec de la Fundació Privada per a la Creativació. Facilita mètodes i tècniques per identificar un problema o una necessitat d'un determinat col·lectiu, per generar idees que aportin noves solucions i per convertir aquestes idees en una oportunitat que es transformi en la seva idea de projecte.
- El workshop Arts Trends Lab, impartit per Culthunting. Situa els participants en un espai disruptiu i inspiracional on, a través de la cultura i el pensament creatiu, els ofereixi eines i processos de generació d'idees per al seu projecte. El workshop comença amb una visita inspiradora al FAB LAB Barcelona i es complementa amb un workshop de Design Thinking per definir un problema, generar idees i acabar presentant una proposta concreta. Per a la presentació en públic, el taller compta amb la participació de l'actriu Sílvia Bel, que des de la seva experiència en arts escèniques, els ajuda a dominar la posada en escena i la comunicació en públic perquè el missatge tingui l'atenció i l'impacte desitjat.

Així, la UPF Barcelona School of Management adapta la formació al projecte personal de cada un dels seus participants. El que es pretén, d'aquesta manera, és formar professionals més transversals amb habilitats, coneixements i actituds que els permetin resoldre problemes i situacions professionals de forma autònoma.

.