Simona Levi dirigirà un màster sobre drets civils, transformació democràtica i cultura digital

  • El màster comptarà amb ponents de renom com Gabriella Coleman, Julian Assange, Renata Avila, Genís Roca i Mònica Terribas

Entendre el canvi de les relacions socials, culturals, polítiques i econòmiques de la societat actual estructurada en xarxa; conèixer i aplicar, tant en el sector públic com privat, els nous drets digitals; dissenyar i implementar polítiques  dinàmiques eficaces de transformació en les formes d’organitzar-nos i d’organitzar i implementar les noves formes de comunicació i acció ciutadana que permet la nova era de la informació. Aquests són els objectius principals del Màster en Drets Civils, Tecnopolítica i Cultura Digital que presenta com a novetat la UPF Barcelona School of Management i que estarà dirigit per Simona Levi, artista multidisciplinari i coneguda activista per l’accés obert al coneixement i l’ús estratègic de les eines digitals per la renovació de la democràcia, i coordinat per Cristina Ribas, professora associada de Periodisme a la UPF i codirectora del Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions de la UPF Barcelona School of Management. ‘En els darrers anys tothom ha incorporat les xarxes socials a les seves vides d'una manera natural, fent-ne un ús intensiu. Aquest nou escenari de comunitat en xarxa ha fet que la societat es transformi i reclami noves formes de relació i participació. En alguns sectors aquesta transició s’està fent; en altres com administracions públiques o moltes organitzacions, empreses o entitats del tercer sector encara s’aplica una lògica de treball del món offline perquè no s’ha trobat la manera de fer aquest canvi de filosofia i de dinàmiques pròpies de la societat digital’, explica Cristina Ribas.

‘No és un màster per conèixer les eines –tot i que parlarem de les eines- sinó per entendre la cultura digital i les oportunitats que aquesta obre per liderar nous projectes i models d’organització, transformació i fins i tot d’acció civil i de governança, sens dubte més adequats a les exigències actuals’, afegeix Simona Levi.

Artista de professió i activista de vocació, Simona Levi té un gran coneixement i experiència en el camp de la cultura oberta. Ha impulsat projectes com la plataforma ciutadana Xnet i 15MpaRato, que va destapar el cas de les targetes black, i moviments en defensa de la cultura compartida com el Free Culture Fòrum i els OXcars. ‘Es evident que assistim a l'emergència de noves formes d'organització i acció per part d'una societat civil més activa. Comprendre els canvis que s’estan produint i ser capaços d’anticipar i incidir en la transformació legal i en l’àmbit de la governança, tant en el sector públic com en el privat, esdevé avui essencial per aplicar aquest coneixement a projectes concrets i convertir-los en casos d'èxit’.

Aquest màster s’adreça principalment a professionals com advocats, periodistes o economistes, tècnics en organitzacions polítiques, gestors públics, fundacions socials i culturals, gabinets jurídics i gestors del tercer sector i d'organitzacions en processos de transformació. ‘A l’igual que en el món de l’empresa, aquestes entitats necessiten també actualitzar els seus coneixements, entendre l’espai digital i poder moure’s àgilment en ell: com és el nou ecosistema mediàtic, les noves formes de comunicació, els usos i les conseqüències de la cessió de dades, de la nova economia col·laborativa, les oportunitats que ofereix la societat en xarxa en temes d’emprenedoria, de nous models de governança o d’organització’.

El màster comptarà amb ponents de renom com Gabriella Coleman, Julian Assange,  Renata Avila, Jordi Angusto Zambrano, Michel Bauwens, David Bondia, David Bravo, Michele Catanzaro, Valentina Delich, Cory Doctorow, EDRi, Brian Holmes, Jordi Iparraguirre, Guillem Martínez, Leila Nachawati, Ismael Peña-López, Genís Roca, Carne Ross, Ramon Sangüesa, Carlos Scolari, Joan Subirats o Mònica Terribas i també amb tallers pràctics sobre les principals eines bàsiques i competències necessàries per assolir els objectius fixats.

Un màster pioner orientat a formar professionals capaços d'aplicar amb eficàcia l'acció tecnopolítica i liderar sectors transformadors i en transformació, una responsabilitat que la UPF Barcelona School of Management considera intrínseca al seu rol educatiu i transformador de la societat.

.