La sentència del Tribunal de la UE sobre el dret a l'oblit a internet i els responsables de reputació online

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( TJUE ) ha donat la raó a l'Agència Espanyola de Protecció de dades en la seva disputa amb Google en dictaminar que els serveis de motor de cerca a Internet són responsables de les dades personals incloses en les pàgines web que tracten. La sentència reconeix a més l'existència d'un "dret a l'oblit" a internet com el que va invocar el ciutadà espanyol afectat per aquest cas perquè s'esborressin les seves dades de la xarxa. Aquest fet obre un nou escenari per als responsables de reputació online i els advocats. El responsable de reputació online és una figura professional amb molt de futur', augura Cristòfol Rovira, director del Màster en Cercadors de l'UPF-IDEC.

El responsable de reputació  online s'ocupa de les estratègies per potenciar la bona imatge o per contrarestar la mala imatge a Internet d'una empresa o individu. Aquestes estratègies bàsicament intenten que els primers resultats a Google sobre l'empresa o individu siguin els positius, enviant els negatius al fons d'aquests llistats i fent-los a la pràctica poc o gens visibles a internet. La sentència del Tribunal de la UE deixa la porta oberta a que els particulars puguin demanar al cercador que elimini dades de la seva cerca que puguin vulnerar el seu dret a la privacitat. 'Fins ara, aquesta era una tasca desenvolupada bàsicament per experts en internet, especialment en posicionament web (SEO) i xarxes socials. Amb la sentència del Tribunal de Justícia de la UE reconeixent el dret a l'oblit, ens preguntem si es generalitzarà la via jurídica per contrarestar la mala imatge a la xarxa. És evident que per demanar l'eliminació d'una informació personal d'acord amb aquesta sentència, no cal ser expert en posicionament o en xarxes socials, sinó en lleis', apunta Rovira.

En l'aplicació de la sentència s’haurà de buscar l'equilibri entre el dret a la vida privada i el dret a la informació d'acord amb l'interès públic. Tanmateix, sembla evident que resultarà més fàcil eliminar d'arrel una informació "inadequada" que aplicar tota una estratègia SEO a mitjà termini perquè aquesta informació no aparegui en les primeres captures de pantalla de Google. 'Es parla molt últimament de la la judicialització de la política, haurem de parlar a partir d'avui també de la judicialització de la reputació en línia?', es pregunta Rovira.

.