Albert Sagués parla de la ‘No Fiscalitat dels Partits Polítics’ a L’Economix

La reforma fiscal que impulsa el Govern espanyol no solucionarà la manca de transparència ni la no fiscalitat dels partits polítics. Així de clar i contundent ha estat Albert Sagués,  expert en Fiscalitat i professor del Màster en Fiscalitat de la UPF Barcelona School of Management a l’entrevista realitzada per Víctor Bottini a l’Econòmix de Radio4.

Sagués ha explicat que la pròpia llei orgànica que els regula els partits polítics estableix una exempció per la qual no estan subjectes a pagar l’impost de societats. ‘No estant subjectes perquè la seva finalitat no es considera un benefici com a tal’, explica. No tenen una fiscalitat d’imposició directa però si un control pel que fa a les vies de finançament. ‘La llei estableix que tant les quotes com les aportacions de persones físiques o jurídiques tenen uns controls i unes limitacions’. El problema no és d’incompliment de la llei sinó d’enginyeria fiscal.  ‘Els partits han trobat la forma d’evitar la llei amb la creació d’entitats com les fundacions que filosòficament tenen el mateix objectiu o creences que el partit i que es dediquen a captar uns fons que no podria rebre el partit polític però si ho pot fer la fundació i a organitzar jornades, escoles d’estiu, actes amb contingut polític però que no son pròpiament organitzats pel partit polític’. Per evitar la corrupció, la llei també és molt clara, explica Sagués, en relació a les donacions per part de les empreses que treballen amb l’administració pública. ‘La llei ho prohibeix totalment per un tema d’higiene i d’evitar altres interessos però novament aquesta prohibició s’evita ja que aquestes empreses si poden fer donacions a fundacions associades als partits polítics’.

Amb la reforma fiscal que impulsa el Govern espanyol, Sagués considera que no solucionarà aquesta manca de transparència i control sobre el finançament dels partits. ‘No s’ha treballat l’arrel del problema, és a dir, és cert que la reforma intenta establir més mesures de control sobre les aportacions que es fan als partits polítics però el que caldria es regular bé és, d’una banda, la despesa i per l’altra la dels ingressos per la via que sigui: el partit, la fundació o les anomenades empreses pantalla’.

A tall d’exemple, Sagués ha esmentat els EUA. ‘En el finançament de les campanyes polítiques hi ha un control més ferri i estricte. S’ha d’acreditar l’origen dels fons i les persones o entitats que hi ha al darrera. I això es tracta amb normalitat fins i tot en el cas dels lobbies, com l’associació del rifle. Aquesta major transparència evita l’existència de caixes B o l’ús de pagaments en efectiu o sobres. Casos que Sagués insisteix: ‘No ajuden gens a sensibilitzar la societat sobre la importància de pagar els seus impostos i complir amb els seus deures fiscals’.

Escoltar l’entrevista sencera: Econòmix (29 octubre)

.