Els riscos de la pseudociència en els mitjans de comunicació

'La pseudociència com (des) informació tòxica. Una taxonomia per comprendre el fenomen i les seves manifestacions' és un estudi dirigit per Sergi Cortiñas,  doctor en Comunicació Social  de la UPF y director de l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC), juntament amb altres membres del Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC) del Departament de Comunicació de la UPF .

Aquest mes es publica a l'edició impresa de la revista Public Understanding of Science aquesta investigació sobre la percepció i les actituds dels periodistes científics espanyols pel que fa a la proliferació de la pseudociència en els mitjans de comunicació. La conclusió és que la majoria dels professionals especialitzats rebutgen aquestes pràctiques, que consideren fraudulentes.

Concretament es refereixen a pseudociència com al conjunt de pràctiques, mètodes, productes i teories que, sense mostrar evidències ni seguir cap mètode científic, intenten aconseguir un estatus científic per treure’n benefici. Els autors defineixen la pseudocientífica com certes pràctiques que estan ben presents a la nostra societat i que abasten múltiples manifestacions reconegudes en el treball, "sanadors, homeopatia, dietes miraculoses, astrologia, ocultisme, endevins, tarot".

Atès que a Espanya ha crescut la preocupació per aquest tema en els últims anys, l'objectiu del treball ha estat avaluar com opera la pseudociència en la pràctica periodística en els mitjans espanyols, de manera que els investigadors han entrevistat i han recollit dades a través de qüestionaris específics elaborats al respecte d'un total de 49 professionals del periodisme científic espanyol.

Els resultats de l'estudi revelen que els professionals de la comunicació científica més sensibilitzats contra aquestes pràctiques alerten de l'amenaça de la proliferació de la pseudociència en els mitjans de comunicació al nostre país. Una presència en augment arran, possiblement, de la manca de polítiques editorials al voltant d'aquest tema, alhora motivada per una manca de formació científica dels editors i gerents dels mitjans de comunicació.

Estudio entero: ‘La pseudociencia como (des)información tóxica

.