Re-Interpretant la venda per a AGC Flat Glass Ibérica

Conèixer què necessita el client i facilitar-li-ho de la manera més eficient possible va ser l?objectiu principal del programa Re-Interpretant la venda per AGC Flat Glass Ibérica. Mitjançant aquest programa adreçat a l?equip comercial, els participants van desxifrar tot el procés evolutiu de la venda, definint la relació comercial, els factors clau de tota decisió de compra i com adaptar-se als nous reptes.

.