La UPF és la universitat més eficient d'Espanya, segons el rànquing de la Fundació CyD

La UPF està considerada la universitat més eficient d'Espanya, segons la tercera edició del rànquing d'universitats de l'Estat, fet per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), en el qual han analitzat 66 universitats, 44 públiques i 22 privades, i 948 titulacions d'un total de 14 àmbits de coneixement, que van des de les Matemàtiques a la Biología, passant per la Química, la Medicina o la Història. 

El rànquing s'ha basat en un total de 32 indicadors institucionals, repartits entre les categories d'Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Trasnferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

La Universitat Pompeu Fabra ha situat 22 dels 32 indicadors en la categoria de rendiment alt (quatre més que en l'edició anterior), situant-se com la universitat de l'Estat amb més bons resultats globals. La segona i la tercera posició l'ocupen la UAB i la UB, respectivament, amb 21 indicadors ben posicionats.

Els resultats de rendiment no són absoluts, sinó que s'estableixen en comparació amb les dades del conjunt d'universitats participants i estan ponderades segons la mida de les institucions.

Vint-i-dos indicadors amb alt rendiment, amb preponderància en recerca, transferència de coneixement i orientació internacional

Dels 32 indicadors estudiats, la UPF obté un alt rendiment en vint-i-dos. Destaca especialment en l'àmbit de Recerca, on obté alt rendiment (en set indicadors sobre els deu que hi consten) en fons externs de recerca; publicacions per PDI; impacte normalitzat de les publicacions; publicacions altament citades; post-doctorands; trams de recerca vius, i PDI funcionari sense trams.

En l'apartat d'Orientació internacional, la UPF destaca en cinc dels sis indicadors analitzats: màsters impartits en llengua estrangera; mobilitat dels estudiants; professorat estranger; tesis doctorals internacionals, i publicacions internacionals.

Finalment, en Transferència de coneixment assoleix bona puntuació en publicacions amb empreses; patents concedides; sol·licitud de patents amb empreses privades, i publicacions citades en patents (quatre de les vuit categories analitzades).

Una eina pràctica i personalitzable

El rànquing de la Fundación CyD, que utilitza la filosofia de l'U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d'indicadors relatius, vol ser una eina interactiva en què sigui l'usuari qui busqui i seleccioni les universitats en base a categories que ell consideri importants.

Està pensat per aportar informació i criteris de decisió tant a futurs estudiants, responsables universitaris, investigadors, empreses i altres agents socials que vulguin establir vincles amb una universitat.

.