La UPF, en el Top 15 de les universitats europees segons el U-multirank, el nou rànquing de la UE

Sota la premissa d'allunyar-se de les llistes de classificacions "tancades" dels rànquings més consolidats, el 2008, la Unió Europea va plantejar la necessitat d'incorporar una eina que permetés avaluar i comparar l'activitat de les universitats amb una aproximació diferent. El resultat d'aquest procés, el U-multirank, es va presentar ahir a Brussel·les com una eina "multidimensional" i amb un "enfocament orientat als usuaris".

El rànquing de la UE avalua l'activitat de més de 850 institucions d'educació superior de 70 països d'arreu del món en base a cinc dimensions (docència, recerca, transferència, internacionalització i implicació regional) i trenta àrees. El U-multirank s'allunya de la metodologia dels rànquings tradicionals, fonamentalment, en dos trets. En primer lloc, és l'usuari qui escull sota quins paràmetres elabora la tria. Per exemple, si l'usuari només està interessat en veure el perfil d'universitats que imparteixin "graus" o que tinguin un nivell "mig" d'"internacionalització", l'eina realitza la cerca de manera automàtica únicament entre les universitats que reuneixen aquests requisits. En segon lloc, l'eina no mostra una llista tancada de centres, sinó la puntuació de les universitats escollides en cada àrea, atorgant una nota (des de "A", "molt bona", a "E", "feble") a cada camp.

L'eina permet ordenar les universitats -en funció de la puntuació global o d'una àrea- un cop feta la selecció. Aquelles institucions amb un major nombre d'"A" apareixen en primer lloc, seguides de les "B" i així successivament. També es resta pes a les universitats de les quals no es disposa d'informació en un camp determinat ("-").

Si realitzem la cerca amb un criteri ampli -universitats de la UE que imparteixen titulacions de grau, màster i doctorat-,d'un total de 478 universitats, la UPF ocupa la 15a posició a nivell europeu, essent també la primera espanyola, com mostra la figura següent.


Llegenda:(A) Molt bé; (B) Bé; (C) Promig; (D) Sota el promig; (E) Feble; (-) (Dades no disponibles); (x) (No aplica)

Diferents vies per consultar el perfil de les universitats

El rànquing ofereix tres vies d'entrada. L'opció "estudiants" permet localitzar una universitat d'acord amb els interessos de l'usuari; l'opció "comparar" permet veure la comparativa de dues o més universitats també en funció dels interessos de l'usuari (l'opció emprada per fer la taula anterior) i, finalment, l'opció "d'un cop d'ull" permet consultar el perfil d'una universitat. La figura següent, que il·lustra els resultats de la UPF, s'ha realitzat a partir d'aquesta via.

El rànquing ofereix els resultats de les universitats a nivell global però també per a una selecció de matèries. En aquesta primera fase, els àmbits escollits han estat Empresarials, Enginyeria mecànica, Enginyeria elèctrica i Física. En una propera fase, prevista per al 2015, es preveu avaluar els camps de Psicologia, Ciència computacional i Medicina. També ofereix l'entrada a tres rànquings ja elaborats ("readymade") que avaluen la recerca i la transferència, la participació en l'economia i un darrer específic sobre programes de màster en Empresarials.

.