La UPF millora la seva posició en el rànquing de disciplines de QS

La UPF ha millorat o consolidat la posició en totes les disciplines avaluades en el rànquing per matèries que QS ha fet públic. Dels onze camps avaluats, destaca la posició de la Universitat en els estudis en Economia i Econometria, que se sitúa la primera a Espanya i entre les vint millors del món, i en Política Social i Administració, una disciplina avaluada per QS per primera vegada aquest any i on la UPF s'ha situat entre les cent millors universitats del món.

Quant a la resta de matèries, la Universitat se situa en el bloc de les 150 millors universitats del món en les àrees de Comptabilitat i Finances; Comunicació i Estudis dels Mitjans, i Lingüística. Seguidament, destaca en les disciplines de Dret, Polítiques i Relacions Internacionals, Sociologia i Llengües Modernes (151-200) i, finalment, en els camps de Medicina i Biologia (301-350).

La taula següent mostra l'evolució de la UPF en aquest rànquing en els últims cinc anys:

Disciplines

Evolució de la UPF segons disciplines

 

2016

2015

2014

2013

2012

Comptablitat i Finances

101-150

151-200

101-150

101-150

101-150

Comunicació i Estudis dels Mitjans

101-150

151-200

151-200

151-200

101-150

Economia i Econometria

20

23

40

34

38

Dret

151-200

151-200

101-150

151-200

--

Lingüística

101-150

101-150

101-150

101-150

--

Polítiques i Relacions Internacionals

151-200

151-200

101-150

151-200

101-150

Sociologia

151-200

--

101-150

151-200

--

Llengües Modernes

151-200

201-250

--

--

--

Medicina

301-350

301-350

--

--

--

Biologia

301-350

301-350

--

--

--

Política Social i Administració (nueva 2016)

51-100

       


Una metodologia basada en la reputació i influència de les universitats

Aquest rànquing, que QS publica anualment des de 2011, analitza fins a un total de 42 matèries agrupades al voltant de cinc àmbits: Arts i Humanitats, Enginyeria i Tecnologia, Ciències de la Vida i Medicina, Ciències Naturals, i Ciències Socials i Administració.

Pel que fa a la metodologia emprada, QS fa servir tres indicadors ja presents en el rànquing global que publica cada tardor: una enquesta de reputació acadèmica, una enquesta de reputació de l'ocupador i les citacions que reben les publicacions del professorat. Els dos primers elements són enquestes globals realitzades per QS cada any en què es demana als acadèmics i ocupadors de titulats identificar quines són les millors universitats del món, en general i en la seva pròpia àrea temàtica d'especialització. El tercer indicador avalua les cites rebudes per cada publicació, a partir d'una anàlisi de les publicacions presents a la base de dades Scopus. Pel que fa a aquest indicador i des del 2013, QS empra també una puntuació basada en l'índex H, una manera de mesurar tant la productivitat com l'impacte de les publicacions d'un investigador. L'índex es basa en el conjunt d'articles més citats de l'investigador en qüestió i el nombre de cites que ha rebut en altres publicacions.

Amb aquesta metodologia QS busca facilitar informació sobre les universitats millor valorades i més influents en cada matèria.

.