Ramon Xifré coordina l’innovador projecte: SpanishReforms

Ramon Xifé, professor del Master of Science in International Business, és el coordinador d'un nou projecte: SpanishReforms. Es tracta d'una web que monitoritza les reformes en política econòmica que realitza el Govern d'Espanya. Aquesta eina és una iniciativa del Public Private Sector Research Center (PPSRC) de l'IESE i va ser creada juntament amb l’ESCI-UPF, Funcas i Everis. Recentment, la nova web va ser presentada a la premsa econòmica internacional a Madrid i, el passat 10 de febrer, es va llançar la primera publicació del ReformMonitor. En ella, alguns dels més destacats economistes espanyols avaluen les reformes en política econòmica del Govern d'Espanya.

Ramon Xifré és professor d'Economia i Negocis Internacionals de l’ESCI-UPF; professor d'Anàlisi de Riscos del Master of Science in International Business de la UPF Barcelona School of Management; soci investigador del Public-Private Sector Research Center de l'IESE; i membre del grup de recerca de competències (CompNet) del Banc Central Europeu.

.