Rafael Pardo: 'A Espanya, hi ha poc interès mediàtic per la ciència'

Rafael Pardo, director de la Fundació BBVA i professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va participar en el Màster en Comunicació Científica de l’UPF-IDEC on va presentar als alumnes l'últim estudi realitzat sobre el coneixement i les actituds del públic en relació amb les ciències. 'En termes de volum, hi ha poc interès mediàtic per la ciència excepte quan hi ha un descobriment important. Els mitjans presten poca atenció a la investigació científica tot i la importància que pugui tenir per la societat i hi ha pocs periodistes especialitzats', afirma Pardo, qui també es mostra crític amb la qualitat de la informació publicada. 'Potser s’hauria de replantejar l'estructura narrativa, massa encasellada en l'estudi científic en si, per comunicar allò que realment interessa a la població, és a dir, en comptes de comunicar en termes de biomedicina fer-ho en termes de salut'.

Pardo diferencia entre la ciència que fa avançar el coneixement i la ciència orientada a la resolució immediata de problemes. 'Hi ha poc coneixement de l'estructura i el sistema de la ciència i poc control sobre qui investiga, la productivitat, la publicació de papers...'. La Fundació BBVA ha realitzat un estudi en onze països -10 europeus i els Estats Units- per examinar les percepcions i actituds de l'opinió pública cap a la ciència i la tecnologia. "En definitiva, es tractava de veure la cultura científica de la societat. En coneixements, Espanya es troba a la part baixa dels països estudiats. En canvi, en actituds o expectatives té una alta valoració de la ciència i la tecnologia, sobretot perquè molts dels ciutadans consideren que ciència és canvi social i benestar (per exemple, en salut). En altres dimensions simbòliques de la cultura científica, com el coneixement d'institucions científiques i les grans figures històriques hi ha un fort dèficit. Són només un 5% els que nomenen entre científics famosos a Ramon i Cajal i no arriba al 3% els que fan el mateix amb Severo Ochoa. En canvi, en països com Polònia, França o Itàlia els seus famosos científics són ben coneguts per la població. Podríem dir que la dimensió simbòlica de la nostra cultura científica és bastant feble".

Pardo va impartir una classe magistral als alumnes del Màster en Comunicació Científica, acompanyat pel director del Màster, Vladimir de Semir.

.